Statoil la i dag frem sit resultatet for 3 kvartal 2016. Dette melder Statoil i dag.  Resultatet viser at det fortsatt er krevende tider for selskapet og driftsresultatet for tredje kvartal var 737 millioner USD sammenlignet med 883 millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, kostnadsførte letebrønner og lavere raffineringsmarginer. Fortsatt fremdrift for forbedringsprogrammet med reduserte kostnader og sterk operasjonell drift bidro positivt til resultatene.

Statoil reduserer investeringsprognosene for 2016 fra 12 milliarder USD til om lag 11 milliarder USD, og prognosen for letekostnader for 2016 fra 1,8 milliarder USD til om lag 1,5 milliarder USD.

Egenproduksjon på 1,805 millioner fat for dagen

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,805 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 1,909 millioner foe per dag I samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig planlagt vedlikehold og utsatt gassalg. Uten disse elementene og salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten i kvartalet 5 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelAkastor med milliardsalg
Neste artikkelVil ha større del av gassmarkedet i Brasil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR