Gullfaks Rimfaksdalen (GRD) skulle etter planen ha oppstart på julaften i år, men prosjektet har jobbet raskere, og nå produserer feltet. Billigere enn planlagt har det også blitt. Dette melder Statoil i dag

– Det er gledelig at prosjektet starter opp fire måneder før plan. Dette er uttrykk for et prosjekt som har vært drevet godt og effektivt, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

– Vi har over tid jobbet målrettet med å få ned kostnadene og øke lønnsomheten i våre prosjekter for å ivareta langsiktig aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel. Gjennom et smart konsept som bruker standardløsninger og utnytter eksisterende infrastruktur, er Gullfaks Rimfaksdalen et godt eksempel på at vi er på rett vei for å lykkes i dette arbeidet, fortsetter Rød.

De utvinnbare reservene er ca. 80 millioner fat oljeekvivalenter, for det meste gass. Partnere er Statoil (operatør) (51 prosent), Petoro (30) og OMV (19).

Arne Sigve Nylund, Statoil
(Foto: Ivar Langvik, Statoil)

– Volumene fra Gullfaks Rimfaksdalen bidrar til vår ambisjon om å opprettholde produksjonen og et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel utover 2030. Vi har en velutviklet infrastruktur og vil fortsette å realisere muligheter i Nordsjøen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon for norsk sokkel.

– Utbyggingen betyr mer produksjon, økt verdiskapning og høyere aktivitetsnivå på Gullfaks og i hele verdikjeden som er knyttet til feltet , fortsetter Nylund.

Gullfaks Rimfaksdalen er bygget ut med en standard havbunnsramme med to enkle gassproduksjonsbrønner, med mulighet for tilknytning av ytterligere to brønner. Brønnstrømmen er koblet opp mot eksisterende rør til Gullfaks A-plattformen.

Gass og kondensat blir transportert i eksisterende rørledning for behandling på gassprosesserings-anlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra eksporteres gassen til markeder på kontinentet.

Gullfaks Rimfaksdalen er ett av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter, hvor målet er å realisere ressurser raskt og billig, blant annet gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig.

Fakta

* Lokasjon: I Nordsjøen om lag 5-15 kilometer sørvest for Gullfaks A-plattformen

* Volumer: omlag 80 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) (gass og kondensat)

* Dybde: om lag 135 meters vanndyp, 3200 meter under havbunnen

* Gullfaksfeltet driftes fra Statoils kontor på Sandsli i Bergen

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelProduksjonsstans på Goliat – Ptil med pålegg til Eni Norge
Neste artikkelNorSea Group satser på offshore-vind

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR