Statoil og partnerne har i dag levert Plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfunnet Byrding (tidligere Astero) i Nordsjøen til myndighetene.

Antatte investeringer er på nær 1 milliard kroner og antatt utvinnbare volumer er drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er nok et eksempel på hvordan vi drar nytte av eksisterende infrastruktur for å realisere nye funn, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C. Videre går olje og gass i eksisterende rørledninger videre til henholdsvis Mongstad og Kollsnes.

I forarbeidet med prosjektet er investeringsanslagene redusert fra om lag 3,5 milliarder kroner til dagens estimat på nær 1 milliard kroner.

– Byrding viser at forbedringsarbeidet i Statoil, og i dette tilfellet spesielt innen boring og brønn, gir resultater slik at nye utbygginger kan realiseres, sier Rød.

Grenbrønnen som skal bores er om lag sju kilometer lang, der de første kilometerne er felles for de to grenene av brønnen.

– I tillegg til at vi bruker ledig brønnslisse i en eksisterende bunnramme, reduserer dette kostnadene i prosjektet betraktelig. Prosjektet er lønnsomt også med dagens oljepris, sier Rød.

Planlagt produksjonsstart er i 3. kvartal 2017. Dermed vil prosjektet gi inntekter samme år som de største investeringene gjøres.

– Byrding bidrar med nye lønnsomme volumer fra Troll/Fram-området og vil bety økt aktivitet og produksjon på Troll C plattformen, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for drift vest i Statoil.

Byrding vil etter planen produsere i 8-10 år.

Byrding. (Illustrasjon: Statoil)
Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C. (Illustrasjon: Statoil)

 

Forrige artikkelKårstø stenger i tre uker
Neste artikkelMange ingeniører står snart uten dagpenger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR