Statoil har allerede nå nådd målet fra 2015 om å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 million tonn årlig fra 2008 til 2020.

Reduksjon tilsvarer utslipp fra om lag 600 000 personbiler årlig, eller nesten hver fjerde personbil på norske veier.

-Det er helt nødvendig med sterke og effektive tiltak for å møte utfordringene knyttet til menneskeskapte klimaendringer og realisere de viktige målene som ble satt i Paris-avtalen. Derfor arbeider vi målrettet for å redusere utslippene i hele vår virksomhet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel (UPN).

– Resultatene viser at det er mulig å nå ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Kompetanse, teknologi og hardt arbeid over tid gir resultater, og bekrefter at omstillingen vi trenger må skje med, og ikke mot, industrien, sier Nylund.

I 2008 satte petroleumsindustrien, i regi av Konkraft, et samlet mål på energieffektivisering tilsvarende 1 million tonn CO2 per år mellom 2008 og 2020. Statoils andel av dette var 800 000 tonn. I 2015, fire år før tidsfristen, oppnådde Statoil målet om å redusere CO2-utslippene for norsk sokkel med 800 000 tonn. Selskapet økte derfor målsettingen med 50 prosent til 1,2 millioner tonn samme år.

-Vi visste ikke hvordan vi skulle nå målene vi satte i 2008, men nå er vi der. Og det med både raskere og større utslippskutt enn vi satte som opprinnelig ambisjon. Det gir oss viktig inspirasjon og motivasjon når vi nå går løs på 2030-målet vårt, sier Nylund.

Kuttene er oppnådd som følge av mange ulike tiltak på sokkelen fra målet ble satt i 2008. På ni år fram til september i år, har Statoil gjennomført 228 energiforbedringstiltak innenfor kategoriene fakling, produksjonsprosesser, gasskompressorer og gassturbiner.

Forrige artikkelSlik vil myndighetene hindre nye Ymer og Goliater
Neste artikkelArcher logger for ConocoPhillips

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR