Det viser resultatene til norsk oljesektors flaggskip etter fjerde kvartal.

Statoils driftsresultat for året 2014 var NOK 109,5 milliarder. Driftsresultatet for fjerde kvartal 2014 var NOK 9,0 milliarder. Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2014 var NOK 26,9 milliarder, sammenlignet med NOK 42,3 milliarder I fjerde kvartal 2013. Justert driftsresultat for 2014 var NOK 136,1 milliarder, sammenlignet med NOK 163,1 milliarder i 2013.

Selskapet gir i dag en oppdatering til kapitalmarkedet, der organiske investeringer for 2015 reduseres fra USD 20 milliarder til USD 18 milliarder, forbedringsprogrammet trappes opp med 30 prosent til USD 1,7 milliarder er år fra 2016, og hvor forventet årlig organisk produksjonsvekst er 2 prosent fram til 2016 og 3 prosent fra 2016 til 2018. Statoil foreslår for generalforsamlingen et utbytte for fjerde kvartal på NOK 1,80 per aksje, med intensjon om å utbetale et stabilt bytte de tre første kvartalene i 2015.

– Statoils kvartalsresultat ble påvirket av det betydelige fallet i oljeprisen. Resultatet ble i tillegg påvirket av spesifikke regnskapsmessige elementer. Underliggende resultat fra driften og kontantstrøm i 2014 var solid. Resultatet er preget av lønnsom vekst, sterke driftsmessige forbedringer, trading – og markedsføringsresultater. Vi har en robust finansiell posisjon og vi opprettholder et stabilt utbytte. Gjennom betydelig fleksibilitet I investeringsprogrammet er vi godt rustet for et vedvarende svakere og mer usikkert marked, sier Statoil ASAs konsernsjef Eldar Sætre.

Hva som bidro til justert driftresultat
Justert driftsresultat for fjerde kvartal 2014 var NOK 26,9 milliarder, sammenlignet med NOK 42,3 milliarder i fjerde kvartal 2013. Reduksjonen på 36 prosent i kvartalet skyldtes hovedsakelig den betydelige nedgangen i væskepriser. Lavere europeiske gasspriser og økte avskrivnings- og driftskostnader bidro også til nedgangen i justert driftsresultat. Solid drift på norsk sokkel, netto positiv effekt fra valutakursen (NOK/USD) så vel som forbedrede raffineringsmarginer og økte salgsvolumer for væsker, motvirket nedgangen.

Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2014 var NOK 4,3 milliarder , en nedgang fra NOK 11,0 milliarder i samme periode i fjor. Justert driftsresultat etter skatt ble påvirket av en effektiv skattesats på 84 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med et normalt nivå på omkring 70 prosent. Den høye effective skattesatsen i kvartalet skyldtes hovedsakelig kostnadsførte letekostnader med begrenset skattefradrag.

Statoils resultat for fjerde kvartal i henhold til IFRS viste et tap på NOK 8,9 milliarder. Dette er en nedgang fra det positive resultatet på NOK 14,8 milliarder I samme periode i 2013 og skyldes netto kvartalsspesifikke regnskapsmessige elementer på NOK 18 milliarder. Dette er hovedsakelig knyttet til nedskrivninger i Statoils internasjonale virksomhet og enkelte letelisenser, delvis motvirket av gevinster ved salg av eiendeler.

– Vi fortsetter å levere i samsvar med kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene våre. Driftsmessig effektivitet har vært høy, arbeidet for å forbedre sikkerheten fortsetter å vise god fremgang og fremdriften i prosjektutviklingsporteføljen er i henhold til plan, sier Sætre.

Økning av egenproduksjon
Egenproduksjonen var 2,103 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med 1,945 millioner foe per dag i samme periode i 2013.

Økningen skyldtes hovedsakelig oppstart og opptrapping av produksjonen på ulike felt og høyere produksjonsregularitet sammenlignet med samme periode i fjor. Naturlig nedgang som forventet og reduserte eierandeler etter salg motvirket delvis økningen. Den årlige egenproduksjonen utenfor Norge var på rekordhøye 743 tusen foe per dag.

I 2014 var Statoils kontantstrøm fra driften på NOK 209 milliarder før skatt og arbeidskapitalposter. Ved utgangen av året var Statoils netto gjeldsgrad 20 prosent. Organiske investeringer var på om lag USD 20 milliarder i 2014, i tråd med prognosene for 2014.

Reduserte eierandelen i Marcellus
Statoil fortsatte den sterke prosjektgjennomføringen gjennom 2014. Gudrun feltet og tre Fast Track-prosjekter kom i produksjon på norsk sokkel, og i fjerde kvartal startet produksjonen fra det partner-opererte Jack/St. Malo-prosjektet I Mexicogolfen. Valemon-feltet i Nordsjøen startet produksjon 3. januar 2015.

Statoils leteresultater var ledende også i 2014. Selskapet tilførte 540 millioner fat oljeekvivalenter til ressursbasen fra leting. Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 62 prosent. Organisk RRR var 96 prosent, en nedgang sammenlignet med 2013 men likevel på et tilfredsstillende nivå. Gjennomsnittlig reserveerstatningsrate over tre år var 117 prosent ved utgangen av 2014.

I fjerde kvartal inngikk Statoil en avtale om å redusere deler av den ikke-opererte eierandelen i Marcellus Sør-området til 23 prosent mot et kontantvederlag på USD 0,4 milliarder. Transaksjonen ble fullført i første kvartal av 2015. For året 2014 har Statoil kunngjort transaksjoner til en salgsverdi på mer enn USD 4 milliarder, blant annet salg av eiendeler på norsk sokkel og salg av Shah Deniz i Aserbajdsjan.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med 0,7 i fjerde kvartal 2013. For året som helhet ble SIF forbedret fra 0,8 i 2013 til 0,6 i 2014.

Forrige artikkelHer døpes Goliat-tjeneren
Neste artikkelInnleid arbeidskraft gir økt sikkerhetsrisiko

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR