Under Nordområdekonferansen i Harstad er Statoil tydelige på at for å for å svare på fremtidens energiutfordringer, samt å opprettholde produksjonsnivået på sokkelen, er vi fortsatt avhengige av norsk olje- og gass. Da trengs det nytt tilgjengelig areal, spesielt i Nord.

Verden vil ha behov for mer energi
I dag finnes det allerede 1.5 milliarder mennesker uten tilgang på energi (strøm). Samtidig øker befolkningen i verden med 2,5 personer/min (netto), og alle er enige om at vi trenger mer energi i fremtiden.

Under sitt innlegg på Nordområdekonferansen er Siri Espedal Kindem, Områdedirektør Drift Nord i Statoil, tydelig på at om vi skal klare å svare på fremtidens energiutfordringer, trengs det nye arealer.

-Ifølge OD vil 3/4 av nye ressurser komme fra Norskehavet og Barentshavet.
Johan Sverdrup ble funnet etter over 1200 letebrønner. Tenk hva vi kan finne om vi gjør det tilsvarende i nord?

Avhengig av nytt areal for å opprettholde ønsket produksjon.
Allerede i 2022 vil produksjonsnivået på sokkelen falle, og det tar minst 10-15 år fra leting til produksjon. Da har vi allerede et etterslep, og derfor må vi lete nå, sier Espedal Kindem.

-En konsekvensutredning vil ikke automatisk føre til utbygging og produksjon i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi sier nei til en mulighet, før vi har utredet mulighetene.

-En konsekvensutredning vil gi alle parter bedre grunnlag for å ta de riktige beslutningene. Vi må ta hensyn til natur, turisme, miljø, fiske og andre næringer i området, og sammen må vi alle se hvilke områder vi kan sameksistere i, og ikke minst samarbeide på. Da trengs det først en konsekvensutredning, mener Espedal Kindem

-Miljøhensyn og sameksistens mellom næringer er viktig for Statoil, og vi har som mål å bli verdens mest karboneffektive utvinner av olje/gass. Uavhengig av miljøet så viser analyser at vi trenger olje-og gass også i fremtiden, dette selv om vi regner oss tilbake før 2-graders målet ble satt.

Da trengs det nytt areal.

Robust næring i nord
Tall viser at det har vært en liten nedgang i sysselsatte innen olje- og gass i nord de siste årene. Det har selvsagt sammenheng med nedturen i bransjen, men det positive er at ledigheten totalt i landsdelen er stabil. Det betyr at de som har forsvunnet fra oljenæringen har funnet jobber i andre næringer. Det tyder på en robust og konkurransedyktig næring her i nord, mener Espedal Kindem.

Store muligheter for nordnorsk leverandørindustri fremover
Espedal Kindem er tydelig på at det ligger store muligheter for nordnorsk leverandørindustri i fremtiden. Bare på Johan Castberg viser tall fra Agenda Kaupang at 50% av leveransen til U&P i dag kan leveres fra Norge, og 6% av det igjen fra Nord-Norge.
På drift- og vedlikehold mener byrået at 85% av leveransen kan gjøres fra Norge, og 50% kan leveres fra regionen.

I tillegg trekker Espedal Kindem frem Statoil sin nye kontraktsstrategi som ble innført i 2015, som sørger for at mindre leverandører kan få direkte kontrakt med Statoil. Det har allerede gitt ringvirkninger for bedrifter i nord, tross nedgangstider, gjennom flere direkte avtaler for leverandører fra regionen. Dette ventes å øke ytterligere i fremtiden.

Avslutningsvis i innlegget sitt kommer Espedal Kindem med følgende budskap:
-Aktivitet i havet skaper aktivitet på land.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelHavila: Kontraktsforlengelse for to fartøy
Neste artikkelFlux Group kjøper slange- og koblingsvirksomheten fra Fluid Control

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR