Selger seg ut av Edvard Grieg mot en økt aksjepost i Lundin.

Statoil har inngått en avtale med Lundin Petroleum om å selge hele sin eierandel på 15 prosent i Edvard Grieg-feltet mot en økt aksjepost i Lundin Petroleum. Transaksjonen omfatter også salg av 9 prosents eierandel i Edvard Grieg oljerørledning og 6 prosents eierandel i Utsirahøyden gassrørledning, samt betaling av et kontantvederlag på USD 68 millioner til Lundin.

Etter fullføring av transaksjonen vil Statoil eie omkring 68,4 millioner aksjer i Lundin Petroleum, tilsvarende 20,1 prosent av aksjene og stemmerettighetene. Effektiv dato for salg av disse eiendelene er 1. januar 2016.

Lundin tok initiativ

Lundin Petroleum tok initiativet til transaksjonen. De to selskapene vil fortsette å operere uavhengig av hverandre, og fungere som separate enheter i alle lisenser på norsk sokkel. Statoil er fortsatt støttende til Lundin Petroleums ledelse, styre og strategi.

Gjennom transaksjonen styrker Statoil ytterligere sin indirekte eksponering i sentrale felt under utvikling og for fremtidig vekst på norsk sokkel. Dette omfatter det egen-opererte Johan Sverdrup-feltet, et prosjekt i verdensklasse med en break-even på mindre enn USD 30 per fat i fase 1.

– Den økte aksjeposten i Lundin Petroleum blir en viktig langsiktig industriell investering for Statoil. Transaksjonen understreker også vår langsiktige interesse for og fremtidige satsing på norsk sokkel, sier Hans Jakob Hegge, konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Statoil ASA.

Som vederlag for kjøp av disse eiendelene har Lundin Petroleum avtalt å utstede 27.580.806 aksjer i Lundin Petroleum til Statoil basert på en gjennomsnittlig aksjekurs på SEK 138 per aksje, og en valutakurs (SEK/USD) på 8,09. I tillegg vil Lundin Petroleum overføre 2.000.000 egneaksjer og utstede ytterligere 1.735.309 aksjer til Statoil mot et kontantvederlag basert på markedsverdien av aksjene.

Som følge av transaksjonen vil Statoil benytte egenkapitalmetoden for sin eierandel i Lundin Petroleum, noe som øker Statoils reserver og produksjon. Statoil har ingen planer om å øke sin aksjepost i Lundin Petroleum ytterligere.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse på Lundin Petroleum ABs ekstraordinære generalforsamling 30. mai 2016 og de nødvendige myndighetsgodkjennelser. Et enstemmig styre i Lundin Petroleum har gitt sin støtte til transaksjonen, og Lundin Petroleum-familien har bekreftet at de vil stemme for transaksjonen på den ekstraordinære generalforsamlingen. Transaksjonen forventes å bli fullført ved utløpet av juli 2016.

Forrige artikkelSlår alarm om Statoils helikopteravtaler
Neste artikkelØkt margin for Kværner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR