Statoil forlenger ambisjonen om en million fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel fram til 2015.

Dette går fram av en pressemelding selskapet har sendt ut i forbindelse med kapitalmarkedsdagen som holdes i Stavanger torsdag.

Tidligere har Statoil hatt som ambisjon å opprettholde en produksjon i Norge på en million fat oljeekvivalenter per dag utover 2010.

– Vi nå tror det kan være mulig å forlenge vår platåproduksjon på norsk sokkel fram til 2015, sier konsernsjef Helge Lund.

Konsernsjefen peker også på at innsatsen for økt utvinning rundt de eldre norske feltene bærer frukter. På kapitalmarkedsdagen lanserer selskapet en ambisjon om å modne fram to milliarder fat oljeekvivalenter fra ressurser til nye reserver bare innenfor Tampen-området innen 2015.

I 2004 og 2005 har selskapet tilegnet seg 55 nye lisenser i Norge og internasjonalt. Hittil i år er dette supplert med seks nye lisenser i Norge og to internasjonalt.

Statoils sterke satsing på norsk sokkel videreføres langs to hovedspor:
– I de modne områdene er innsatsen rettet mot økt utvinning fra produserende felt og leting etter og utvikling av ressurser nær plattformer i drift. I mer uutforskede områder, som i Norskehavet og i Barentshavet, oppretthelder vi et offensivt leteprogram som kan danne grunnlag for nye prosjekter og bygging av ny infrastruktur, sier Lund.

Statoil har også besluttet å heve sin langsiktige oljeprisforutsetning fra 25-30 dollar per fat til 30-35 dollar per fat for framtidige investeringer.

Samtidig endres produksjonskostnad fra 22 til 24 kroner per fat oljeekvivalent i 2007.

Statoils presentasjoner på kapitalmarkedsdagen kan hentes fra nettstedet www.statoil.com/cmd 15. juni klokken 09.00.

Forrige artikkelSV beskyldes for miljøsvik
Neste artikkelTining av permafrosten forsterker klimaendring

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR