…men det forutsetter nye tiltak og vesentlig raskere endring enn hva man har sett hittil.

Verden vil fram mot 2040 ha behov for mye ny fornybar energi. I tillegg kreves betydelige investeringer i ny produksjon av olje og gass for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt.

Det kommer frem i Statoils Energy Perspectives-rapport som ble lagt frem torsdag.

– For å nå målsettingene i klimaavtalen fra Paris er det nødvendig med en rask endring i elektrisitetssektoren og i personbiltransport, i tillegg til en betydelig forbedring i energieffektivitet innen alle sektorer, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærness.

– Selv med rask økning i ny fornybar energi vil etterspørselen etter olje og gass bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040. For å oppveie for fallende global produksjon fra eksisterende felt, vil det kreves betydelige investeringer i ny olje- og gassproduksjonsvolumer som til sammen tilsvarer 15-30 ganger dagens samlede produksjon på norsk sokkel, sier Wærness.

Tre scenarier

Statoils årlige Energy Perspectives-rapport beskriver hvordan verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg, med utgangspunkt i tre ulike fremtidsscenarier: Reform, Renewal og Rivalry.

Analysen viser at det uansett scenario er behov for store investeringer innenfor hele energisektoren – både for olje, gass, fornybar, energi-infrastruktur og energilagring frem mot 2040.

Rapporten er utarbeidet av Statoils analytikere med ansvar for makroøkonomi, energimarkeder, klima og geopolitikk. Den er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene, og er en av flere viktige analyser som legges til grunn i selskapets strategiske og kommersielle vurderinger.

– Vil være en pådriver for sterkere tiltak og raskere omstilling

– Klimaavtalen fra Paris er et viktig utgangspunkt for helt nødvendige endringer, men Energy Perspectives 2016 viser at det ikke er tilstrekkelig. Statoil vil være en pådriver for sterkere tiltak og raskere omstilling. Det er nødvendig for at vi skal klare å produsere den energien verden trenger på en bærekraftig måte. Utslippene må reduseres samtidig som det må leveres energi til en voksende befolkning der stadig flere finner veien ut av fattigdom, sier konsernsjef Eldar Sætre.

– Statoil er godt posisjonert for å være en viktig energileverandør også i lavutslippssamfunnet. Vi produserer olje og gass med verdens laveste utslipp, og vi øker våre ambisjoner for å opprettholde vår ledende posisjon. I tillegg bygger vi gradvis opp en lønnsom satsing på fornybar energi og andre lavkarbonløsninger, sier han.

Hele rapporten kan du lese her.

 

Forrige artikkelAcona med Wintershall avtale
Neste artikkelLite funn i Beerenberg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR