Statoil, Shell og Total  undertegner i dag en samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel. 

Prosjektet er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring i Norge.

I juni tildelte Gassnova Statoil kontrakten for første fase av prosjektet. Norske Shell og Total E&P Norge går nå inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet. Alle partnerne skal bidra med personell, erfaring og finansiell støtte.

Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 per år. Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2-lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

– Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Fokus på samarbeid og kunnskapsspredning er viktig for å øke antall CCS-prosjekter. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

Forrige artikkelMilliardkontrakt til Subsea 7, OneSubsea og Schlumberger
Neste artikkelDropper planer om å starte nytt norsk oljeselskap

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR