Statoil tildeler selskapet to kontrakter for levering av ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon/ fabrikasjon (Engineering, Procurement and Construction) relatert til sju separatorer og to coalescere til Johan Svedrup-feltet.

Det skriver Romsdals Budstikke.

Arbeidet utføres ved Midsund Bruk sin lokasjon i Midsund. Engineerings- og innkjøpsfasen er i gang, men produksjonen skjer i 2016.

Midsund Bruk er en del av Fjords Processing, og sammen har de signert tre hovedkontrakter for Johan Sverdrups prosesseringsteknologi. Fjords Processing skal også levere et gassdehydreringssystem til feltet.

Statoil: Forventede utvinnbare ressurser på minst 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter

Johan Sverdrup-feltet er et stort oljefunn i utvinningstillatelsene PL265, PL501 og PL502 på Utsirahøyden på norsk kontinental sokkel. Feltet ligger 140 km vest for Stavanger. Feltet vil bli utviklet gjennom flere faser, hvor første fase inkluderer etableringen av feltsenteret, bestående av fire plattformer: En prosess plattform, en boreplattform, en stigerørsplattform og en boligkvarter plattform. Under vann består første fase av kontrollkabler og vanninjeksjonsrørledninger fra feltsenteret til injeksjonsbrønner, med det formål å gi trykkstøtte.

Forventede utvinnbare ressurser fra Johan Sverdrup-feltet er på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Investeringskostnadene for første fase av feltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden NOK 117 milliarder (2015 kroner).

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup.

Ifølge et nytt vedtak har operatøren Statoil en Johan Sverdrup-eierandel på 40,0267 prosent, Lundin på 22,6 prosent, Petoro på 17,36 prosent, Det norske på 11,5733 prosent og Maersk Oil på 8,44 prosent.

Johan Sverdrup-feltet

Forrige artikkelSevan Marine tildeler Doorway IT-kontrakt
Neste artikkelPDS Protek designer heissjakter til Johan Sverdrup

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR