Baker Hughes og Schlumberger tildeles servicekontraktene for integrerte boring- og brønntjenester på Cat J-riggene «Askepott» og «Askeladden».

Riggene skal utføre arbeid på Oseberg og Gullfaks. Kontraktene har en varighet på fire år, med en opsjon på 2×2 år.

Kontraktene inkluderer følgende:

  • Sementering og pumping
  • Komplettering
  • Bore- og kompletteringsvæsker
  • Integrerte boretjenester

Schlumberger leverer i dag integrerte boring- og brønntjenester på Mariner og Baker Hughes på Johan Sverdrup.

De er begge viktige leverandører til Statoil på tvers av boring- og brønndisiplinene, ifølge selskapet. Begge har sin norske hovedadministrasjon i Stavanger.

Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil. (Foto: Statoil)
Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.
(Foto: Statoil)

– Statoil har som mål å drifte trygge operasjoner, redusere brønnkostnadene og sikre effektive brønnleveranser. Vi ser fram til å samarbeide med disse to leverandørene på lisensenes egne rigger. Disse kontraktene gir økt aktivitet på norsk sokkel, sikrer forutsigbarhet og flere arbeidsplasser, sier Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil.

Cat J-riggen på Oseberg vil bidra til en fortsatt utvikling av Oseberg-området. Riggen skal fra høsten 2017 bore brønner for Vestflanken 2-prosjektet. Senere kan riggen brukes til å utvikle området videre i kommende Oseberg Future Development fase 2 og fase 3.

Gullfaks-feltet har de siste fire årene vært gjenstand for store investeringer og oppgraderinger. I 2016 ble forlenget levetidssøknad innvilget til 2034, nesten 30 år etter opprinnelig PUD-estimat, som var 2005. Cat J-riggen vil være et sentralt bidrag til en fortsatt utvikling av Gullfaks-feltet.

Cat J

De oppjekkbare riggene Cat J eies av lisensene Gullfaks og Oseberg, og de er spesielt tilpasset forholdene i Nordsjøen der de etter planen skal være på plass henholdsvis sommeren og høsten 2017.

Cat J-riggene er spesiallaget for å kunne utføre effektive boreoperasjoner på undervanns utbyggingsløsninger i tillegg til konvensjonell overflateboring fra faste plattformer.

Riggene har boretårn som kan sette sammen rørlengder på 40 meter for å øke effektiviteten i operasjonene. De har automatisk rørhåndtering og mulighet til å gjennomføre parallelle operasjoner – altså sammenkobling av rør mens boreoperasjoner pågår.

De blir viktige bidragsytere for å sikre at lisensene får hentet ut alle lønnsomme reserver, og kan i tillegg brukes til leting.

Det innledende boreprogrammet for Askeladden er knyttet til påviste reserver og til gassnedblåsningsbrønner på et av satellittfeltene på Gullfaks. Askepott skal i første rekke bore gjennom den ubemannede brønnhodeplattformen på Vestflanken 2, som er en del av Oseberg.

Forrige artikkel– Har sikret en mulig forlengelse av Brasse
Neste artikkelRystad: 90 prosent færre ressurser av væske oppdaget

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR