Statoil tildeler Subsea 7 Norway AS en fem-års kontrakt for IMR-tjenester med bruk av fartøyet Seven Viking til undervannsoperasjoner på norsk sokkel.

Subsea 7 skal levere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjons-tjenester (Inspection, Maintenance, Repair) for Statoils 560 havbunnsbrønner på norsk sokkel. Tjenesten omfatter prosjektplanlegging på land samt operasjonell gjennomføring offshore.

– Om lag halvparten av Statoils produksjon på norsk sokkel kommer fra subsea-brønner. Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet på våre undervannsfelt er viktig for å opprettholde sikker og effektiv drift, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Fartøyet skal bygges om fra konvensjonell til hybrid drift som blant annet inkluderer installasjon av batteri og tilrettelegging for bruk av landstrøm. Ombyggingen skal være ferdig innen avtalen trer i kraft 2. januar 2019.

Forrige artikkelDeepsea Stavanger drev ut av posisjon på Skarv
Neste artikkelKjøper seg inn i rigg – kaller den Transocean Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR