Statoil har tildelt Vissim en rammeavtale for leveransen av Vessel Traffic Management-utstyr (VTMS) for Johan Sverdrup-feltet.

Kontrakten inkluderer Vissim software samt radarpakken med ATEX-sertifiserte radomer.

– Denne kontrakten sementerer Vissim sin posisjon i Nordsjøen og det gode samarbeidet vi har hatt med Statoil siden 1996. Vi ser frem til å bruke vår erfaring og ekspertise til å levere til Johan Sverdrup-prosjektet og å videreutvikle et av verdens største radarbaserte havovervåkingssystemer, sier Daglig Leder i Vissim, Per Arne Henæs, i en pressemelding.

Leveransen vil integrere flere sensorer; radar, AIS og VHF og vil bli integrert i Statoil Marin, som fjernovervåker Statoils installasjoner på norsk sokkel fra Sandsli i Bergen.

Prosjektet vil bli levert fra Vissim sine kontorer i Horten med oppstart i slutten av 2015.

Forventede utvinnbare ressurser på minst 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter

Johan Sverdrup-feltet er et stort oljefunn i utvinningstillatelsene PL265, PL501 og PL502 på Utsirahøyden på norsk kontinental sokkel. Feltet ligger 140 km vest for Stavanger. Feltet vil bli utviklet gjennom flere faser, hvor første fase inkluderer etableringen av feltsenteret, bestående av fire plattformer: En prosess plattform, en boreplattform, en stigerørsplattform og en boligkvarter plattform. Under vann består første fase av kontrollkabler og vanninjeksjonsrørledninger fra feltsenteret til injeksjonsbrønner, med det formål å gi trykkstøtte.

Forventede utvinnbare ressurser fra Johan Sverdrup-feltet er på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Investeringskostnadene for første fase av feltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden NOK 117 milliarder (2015 kroner).

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup.

Ifølge et nytt vedtak har operatøren Statoil en Johan Sverdrup-eierandel på 40,0267 prosent, Lundin på 22,6 prosent, Petoro på 17,36 prosent, Det norske på 11,5733 prosent og Maersk Oil på 8,44 prosent.

Johan Sverdrup-feltet

Forrige artikkelOljeprisene faller etter Iran-avtale
Neste artikkelPilene peker oppover for norsk industri

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR