økning i oljepris, gasspris og volumet produsert gass fører til at Statoil tjener mer penger i fjerde kvartal 2010 enn i fjerde kvartal 2009. Selskapet mer enn dobler resultatet for hele året under ett.

TJENER MER: Helge Lund og Statoil.
(Foto: INGER JOHANNE STENBERG)

Driftsresultatet i fjerde kvartal landet på 42,8 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra 33,5 milliarder kroner i samme kvartal året før.

– Resultatet var hovedsakelig påvirket av en 23 % økning i gjennomsnittsprisen for væsker målt i norske kroner, en 17 % økning i gjennomsnittsprisen for gass, en 3 % økning i løftede gassvolumer, samt økte raffinerimarginer, melder Statoil.

Dog melder selskapet også om en nedgang på produsert væske (i all hovedsak olje) på åtte prosent, og en økning i letekostnadene på åtte prosent.

Høyere skatter, netto finanskostnader og redusert produksjon gjør at det totale resultatet for fjerde kvartal lander på 9,7 milliarder kroner, en oppgang fra 7,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. For året under ett rapporterer selskapet om et resultat på 37,6 milliarder kroner, som er over en dobling fra 2009. Da landet selskapets resultat på 17,7 milliarder kroner.

– Dette er hovedsakelig på grunn av høyere oljepris, skriver Statoil.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR