StatoilHydro har inngått et omfattende samarbeid for å finne mer miljøvennlige måter å hente tungolje og oljesand.

Nå skal selskapet samarbeide med tre canadiske og ett norsk universitet. StatoilHydro skal støtte doktorgradsstipendiater fra de tre canadiske universitetene University of Calgary, University of Alberta og Vancouver Island University. I Norge er det Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim som selskapet støtter.

SIGNERT: Dr. Elizabeth Cannon og Margareth
øvrum signerer samarbeidsavtalen. (Foto:
Todd Korol).

Konserndirektør for Teknologi og Ny Energi (TNE) Margareth øvrum mener samarbeidet kan være en god måte å finne nye løsninger for oljesandutvinningen i Canada.

– Vi ser at det finnes store muligheter til å løse noen av de utfordringene vi møter i forbindelse med tungoljeutvinning i Canada, både med hensyn til utvinningsgrad og det miljømessige. For å løse dette trenger vi ny teknologi og kompetanse, som igjen skapes av mennesker. Denne type universitetssamarbeid er derfor svært viktig for StatoilHydro. Vi ønsker gjennom samarbeidsavtaler å involvere både norske og canadiske miljøer for å hjelpe oss i dette arbeidet. Ambisjonen er å finne bedre og mer miljøvennlige løsninger for StatoilHydros engasjement, sier øvrum.

Viktig samarbeid
NTNU-rektor Torbjørn Digernes mener at råolje kan vi en viktig aktør i fremtidens energikilder, men er likevel tydelig på at selskapet må forholde seg til de utfordringene som følger.

– Det å ha et selskap som StatoilHydro som både sponsor og krevende kunde og bruker er noe vi ønsker oss i slike prosjekter. Vi håper å få et langsiktig samarbeid rundt dette, sier Digernes.

De canadiske universitetene skal samarbeide med NTNU innenfor hvert sitt område av verdikjeden for tungoljeproduksjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR