I helgen løftet kranfartøyet Saipem 7000 et nytt gasskraftverk om bord Heimdal-plattformen i Nordsjøen. Dette er et av flere tiltak StatoilHydro jobber med for å redusere CO2-utslippet på sokkelen.,Petro.no

Ifølge StatoilHydro skal det nye gasskraftverket ha en langt bedre energieffektivisering og varmegjengiving enn det eksisterende anlegget, og utslippene fra kraftanlegget skal reduseres med 50.000 tonn CO2. Dette tilsvarer 55 prosent.

– Det utgjør 25 prosent kutt i plattformens samlede CO2-utslipp. Også utslippene av NOX blir redusert. Det nye gasskraftverket skal settes i drift på nyåret, melder selskapet.

Områdedirektør i Drift Nordsjøen, Ivar Aasheim, mener at slike miljøtiltak er positive for StatoilHydro, og sier at de er opptatt av å drive virksomheten med lavest mulig utslipp.

– Norsk sokkel har de laveste CO2-utslippene per produsert oljefat i verden. Dette er et konkurransefortrinn for StatoilHydro og norsk industri generelt som vi er opptatt av å stryke, sier han i meldingen.

StatoilHydro har som mål å redusere utslippene av CO2 med til sammen 370.000 tonn i året i perioden 2005 til 2010. Det legges til at det også gjennomføres tiltak som gjør det mulig å øke produksjonen på en del plattformer uten at utslippene går opp.

– Hvis produksjonsøkningen hadde kommet først, og utslippskuttene etterpå, ville vi sett utslippskutt på 110.000 tonn CO2 i samme femårsperiode, heter det.

Forrige artikkelMange visjoner og lite penger i nord
Neste artikkelTørt i Throw-prospektet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR