Mastergradstudenter tilbys jobb som realfagslærer i Groruddalen, Oslo, mot et jobbintervju i StatoilHydro.

StatoilHydro har kastet seg inn i et samarbeidsprosjekt med Utdanningsetaten i Oslo for å sikre seg de beste lederkandidatene. Men denne gangen er den en svært alternativ måte å sikre seg de beste kandidatene på.

Programmet kalt Teach First Norway er basert på et konsept fra USA og Storbritannia, hvor toppstudenter med mastergrad innen realfag blir tilbydd et intensivkurs i England som lærer. Kandidatene arbeider deretter to år på ungdoms- og videregående skoler. Etter endt program tilbys kandidatene jobbintervju i StatoilHydro.

– For å kunne levere på vår ambisjon om å være et globalt selskap må StatoilHydro planlegge for riktig tilgang på relevant kompetanse, på kort sikt og på lang sikt, og realfag står selvfølgelig meget sentralt, sier Jens R. Jenssen, direktør for personal og organisasjon i StatoilHydro.

Store utfordringer
De aktuelle skolene hvor kandidatene skal undervise står overfor store utfordringer når det gjelder elevgrupper, læringsresultater og lærerrekruttering, skriver Dagens Næringsliv.

Tanken bak planen er at skolen blir en unik arena for å utikle de egenskapene som vil være svært ettertraktet i næringslivet.

– Den kompetansen kandidatene vil utvikle som lærere er knyttet til å lede, motivere, inspirere, kommunisere og levere resultat. Dette er sammenfallende med hva vi ser etter hos aktuelle jobbsøkere, sier Jenssen.

Kommunalt ansatt
De aktuelle kandidatene vil være ansatt av Oslo kommune, mens StatoilHydro skal bidra til rekruttering av kandidater til Teach First Norway. Kriteriene som er satt er mastergrad og beherskelse av norsk og engelsk på høyt nivå. Det ønskes også glimrende akademiske resultater, og personlig velegnethet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR