Etter en grundig runde med gullpakker har StatoilHydro stilt seg i en posisjon der selskapet trenger folk. Selskapet kan trenge folk til flere hundre stillinger offshore.

Ifølge Petro.no har StatoilHydro behov for å ansette flere hundre fagarbeidere innenfor drift, vedlikehold og forpleining. Foranledningen er samtaler som har pågått mellom ledelsen i selskapet og sokkelfagforeningen i Industri Energi om dimensjoneringen av bemanningen på selskapet offshoreinstallasjoner i Norge.

StatoilHydro-ledelsen ville slanke bemanningen offshore med 653 stillinger, men nå skal dette tallet være kraftig redusert.

– Vi har fått gjennomslag for kravene om at det skal etterrekrutteres med egne ansatte der det er behov, samt at selskapets oppgaver skal løses med egne ansatte og ikke med bruk av innleie, sier leder i sokkelforeningen, Per Steinar Stamnes i StatoilHydro til Petro.no.

– Dette har vært et gjennomgående krav vi har stått på under hele integrasjonsprosessen mellom Statoil og Hydro, tilføyer han.

Stamnes tror ansettelsesrunden kan gå på bekostning av antallet innleide.

– Vi har registrert og dokumentert at StatoilHydro leier inn et stort antall fagarbeidere innen drift- og vedlikehold og forpleining. Og det er ressurser som vi mener det er et dokumentert behov for etter at vi nå er ferdige med innplasseringen, uten at jeg vil bekrefte eller avbekrefte antallet, sier Stamnes.

Det endelige antallet stillinger er ifølge Stamnes ikke endelig avgjort, men det vil bli satt i morgen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR