Leserbrevet er signert av:
Trond Cato Fylling, lokal TV for SAFE på Heidrun.
Svein Arvid Olsen, lokal TV for Lederne på Heidrun.
Idar Martin Herland, lokal TV for SAFE på Kristin.
Arbeidstakerrepresentanter i Samarbeidsutvalget Område Nord.

I forbindelse med plan for utbygging og drift (PUD) av ny installasjon Aasta Hansteen, søkte Statoil i opprinnelig plan om at det skulle stasjonere et søk- og redningshelikopter (SAR) i Brønnøysund.  Dette ønsker nå selskapet å endre på, og søker derfor myndighetene om å fravike den opprinnelige PUD søknaden. Dette provoserer arbeidstakerne sterkt, da  det er økonomi til å betale store utbytter, men ikke til å investere i vår sikkerhet. Toppen av frekkhet er at Statoil ledelse, på våre hjemmesider, får det til å se ut som om at arbeidstakerne går inn for å fjerne SAR maskinen i Brønnøysund.

Arbeidstakerne på sokkelen er tydelige på at dette er en kraftig svekkelse av beredskapen. Dersom Statoil ikke lenger har økonomi til å bygge robuste innretninger, og heller ikke en akseptabel beredskap, så får vi la være å bygge ut marginale felt. De er spesielt bekymret for responstid og beredskap for våre kollegaer på de minste innretningene som ikke har egen sykepleier ombord, i gitte situasjoner og med dårlige værforhold er de avhengig av fullverdig SAR maskin med heis.

Selv om selskapet ønsker å ruste opp tilbringerhelikopteret som er stasjonert i Brønnøysund slik at det også skal kunne ta ambulanseoppdrag vil dette på langt nær være godt nok for en akseptabel beredskap. Det er krav om at vi skal redde 21 personer fra havet innen 120 minutter ved en helikopterulykke, dette er helt umulig uten en fullverdig SAR. Alle som har sitt arbeid på installasjonene ute i Norskehavet vil være avhengige av SAR maskinen som er stasjonert her på Heidrun plattformen om uhellet skulle være ute, og i verste fall vil den kunne være borte i oppdrag 6-7 timer. Minimum.

Saken har vært oppe til drøfting i Samarbeidsutvalget område Nord (SU) og i Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) på de ulike berørte installasjonene. (Norne, Asgard, Heidrun, Njord og Aasta Hansteen). Saken har versert lenge, men fra dag en virket det som om fasiten for løsning allerede var besluttet av selskapet. Prosessen fremstår nå i ettertid som en skinnprosess, der arbeidstakersiden ikke har hatt reel medvirkning slik arbeidsmiljøloven (AML) og hovedavtalen fastsetter

I tillegg til at sikkerheten blir dårligere, synes de det er trist at selskapet på denne måten holder lokalbefolkningen i Brønnøysund for narr. De ble forespeilet at en utbygging av Aasta Hansteen ville gi både bedre beredskap og aktivitet i sitt distrikt. Vi synes det er alvorlig at selskapet på denne måten fører lokalpolitikerne langs kysten bak lyset. Er det noen grunn for at lokalpolitikerne andre steder kan stole på fremtidige løfter?

De håper at både Ptil og Stortinget setter foten ned i denne saken, og siterer en tidligere uttalelse fra ordføreren i Brønnøysund, Johnny Hanssen: «En PUD er en kontrakt inngått med Stortinget, og den må holdes!»

Her er Statoils svar: 

Statoil har over tid drøftet utvidelse av områdeberedskapen for Norskehavet. Etter en to år lang og omfattende prosess, besluttet vi i januar i år en løsning som ivaretar krav og styrker beredskapen.

Løsningen består i at vi øker fra ett til to skip som beredskapsfartøyer i området, vi fortsetter med SAR-helikopter på Heidrun, vi opprettholder dagens reserve-SAR lokalisert i Kristiansund, og vi etablerer en døgnbemannet helikopterambulansetjeneste (Medevac) i Brønnøysund.

Det er dokumentert at denne løsningen oppfyller dagens regelverk for områdeberedskap for norsk sokkel, og medevac-løsningen er en ytterligere styrking av beredskapen ut over hva regelverket krever. Ekstra medisinsk transportkapasitet vil styrke beredskapen siden mesteparten av beredskapsoppdragene er medisinske transportoppdrag.

I planen for utbygging og drift for Aasta Hansteen, som kommer i produksjon mot slutten av 2018,  lå det inne et SAR-helikopter i Brønnøysund i tillegg til Heidrun-SAR. Analyser viser imidlertid at en slik løsning ikke styrker beredskapen hensiktsmessig.

Dagens SAR-helikopter på Heidrun dekker myndighetenes og Statoils krav til robust beredskapskapasitet, også når Aasta Hansteen innlemmes neste år. Når Statoil oppgraderer tilbringerhelikopteret i Brønnøysund til å kunne ta ambulanseoppdrag, vil den medisinske beredskapen bli godt ivaretatt, som nevnt utover det som er gjeldende krav.

I den nye ordningen vil helikopteret i Brønnøysund fortsatt bli brukt som tilbringerhelikopter, men med mulighet til å ta ambulanseoppdrag.  En slik løsning vil sikre bedre tilgjengelighet og kapasitet på Heidruns SAR-maskin, siden den da vil få avlastning på antall oppdrag. Det vil, som i dag, alltid være vakthavende lege som i hvert enkelt tilfelle prioriterer bruken av helikopterressursene for å sikre optimal og riktig respons.

Løsningen har vært gjennomgående drøftet og behandlet i samarbeidsutvalg og i berørte arbeidsmiljøutvalg hos oss. Et viktig element i beslutningen er at det skal gjennomføres en risikoevaluering av utførelsen av medevac-løsningen. Dette arbeidet skal skje gjennom en partssammensatt arbeidsgruppe med medlemmer fra ledelse, faglinje, verneapparat og fagforeningsrepresentanter. Dette vil bli gjennomført i god tid før iverksetting, som blir når vi starter boring av brønner på Aasta Hansteen ved årsskiftet. Løsningen skal også godkjennes av Petroleumstilsynet.

Vi har også i prosessen frem til beslutningen hatt involvering og kontakt med en rekke lokale, regionale og sentrale aktører med interesser i Nordland. Tilbakemeldinger her har vært at modellen som er besluttet anerkjennes som en positiv løsning, siden den ivaretar krav og effektivt styrker områdeberedskapen for Norskehavet. 

Forrige artikkelBer om mer tid til å vurdere nye utbygginger ved Ekofisk
Neste artikkelAltus Intervention signerer rammeavtale med Statoil 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR