Statoil samlet tirsdag leverandørindustrien i Stavanger til en oppdatering om forventninger og muligheter i årene som kommer.

Johan Sverdrup-utbyggingen er 60 prosent fullført. Gina Krog er satt i produksjon. Aasta Hansteen og Oseberg Vestflanken er på oppløpssiden. Og Njord ligger til oppgradering på Stord. 

Nå ligger det i tillegg seks nye prosjekter i sekken for kommende utbygginger:

Snorre-utvidelse
Bygges ut som et gigantisk subseaprosjekt. Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner (vann og gass) totalt. Fire brønner planlegges å være forhåndsboret og klare til produksjon i januar 2021. 

I tillegg kommer det modifikasjoner på Snorre A. Feed for dette arbeidet er tildelt Aibel, som også har opsjon på EPC-kontrakten. PUD innen utgangen av 2017. Prosjektet har et investeringsanslag på i overkant av 22 milliarder kroner.

Johan Castberg 
Bygges ut med et produksjons- og lagringsskip og et betydelig subseanlegg.

Til sammen planlegges det i første omgang 30 brønner for produksjon av olje og for gass- og vanninjeksjon. For å realisere det estimerte IOR-potensialet, vil det kunne bores omtrent 30-40 brønner i tillegg. Det er planlagt fem år med boring. Johan Castberg har en avtale for bruk av Songa Enabler fra 2019 og frem til sommeren 2021. Etter dette må ny riggavtale på plass.

Ambisjonen er å levere utbyggingsplan før nyttår. Investeringsanslaget er på rundt 50 milliarder kroner.

Johan Sverdrup fase 2
Neste fase av gigantutbyggingen i Nordsjøen omfatter ekstra prosessplattform skal øke kapasiteten for olje fra med 50 prosent. Strategien har vært å kopiere mye av prosessdesignet fra fase 1. Plattformen vil bli koblet til feltsenteret med en bro til RP. De tre satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord), vil bli tilknyttet den nye prosessplattformen. Investeringsbeslutning er planlagt høsten 2013. Investeringsanslaget er på 40-55 milliarder kroner.

Dreneringsstrategien vil kreve 18 nye produksjonsbrønner og trykkstøtte fra 10 nye vanninjektorer. Av disse brønnene vil 10 bores fra boreplattformen på feltsenteret og 18 brønner i satellittområdene.

Krafla/Aska
Statoil og Aker BP er blitt enige om å utrede to mulige utbyggingsløsninger for å få bygget ut sine mange funn i området nord for Alvheim i Nordsjøen. Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla i det såkalte NOA-området (North of Alvheim), mens Statoil har betydelige volumer i sine Krafla- og Askja-funn.

Foreløpig vurderes følgende to utbyggingskonsepter:

  • Aker BP vil være prosjektleder for studier for en felles prosesseringsplattform plassert mellom Krafla/Askja og NOA.
  • En ubemannet prosessplattform på Krafla og NOA, alternativt en annen «lav-CAPEX-løsning» på NOA. Her vil selskapene utrede mulige samarbeid om gass- og oljeeksport.

Selskapene legger opp til å ta konseptvalg i februar 2018.

Troll Future
Undervannskonseptet innebærer blant annet bygging av undervanns brønnrammer, boring av produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen. Selskapet planlegger en beslutning om videreføring (DG2) senere i år.

Askeladd, Snøhvit
Subsea knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Snøhvit. Konseptvalg er nylig tatt og utbyggingen inngår allerede i plan for utbygging og drift av Snøhvit.

[annonse]

Hør mer om utbyggingsplanene til Statoil og 14 andre operatørselskaper på Operatørkonferansen i Stavanger 15. og 16. november. 

Forrige artikkelWest Elara til Semco Maritime Hanøytangen
Neste artikkelInvesterer 1,45 milliarder i økt utvinning på Visund

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR