Både statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland står på vitnelisten i nordsjødykkersaken som begynner i Oslo tingrett mandag.

NTB

Flere nåværende og tidligere topper innen oljebransje og politikk skal også møte i den meget omfattende saken.

Saksøkere er 24 nordsjødykkere tilsluttet Nordsjødykker Alliansen. De har gått til sak mot staten etter at de har fått store helseplager på grunn av dykking under farlige forhold i Nordsjøen. Staten visste om farene ved dykking på store dyp, men tok ikke ansvar, mener dykkerne.

Dette er den andre saken som kommer for retten om ansvaret for de farlige arbeidsforholdene for nordsjødykkerne. I fjor høst vant fire nordsjødykkere en sak mot staten og ble tilkjent erstatninger på mellom 3,1 og 6,5 millioner kroner i Oslo tingrett. Denne saken er anket av staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet. De fire tilhører en annen fagforening, Offshore Dykker Unionen.

Mer omfattende sak
– Saken som fire dykkere vant mot staten i Oslo tingrett og saken som nå kommer opp har mange likhetspunkter. Men dette er en større sak der vi legger hovedvekten på menneskerettighetsspørsmålet, sier advokat Marius Reikerås til NTB.

Han er advokat for de 24 saksøkerne. Det er satt av tid til saken i tingretten helt fram til 9. mai. Reikerås forteller at bare dokumentene i saken utgjør over 10.000 sider, og det er stevnet over 60 vitner.

– Menneskerettighetsbrudd
– Vi vil i denne saken påvise at staten brøt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMD) i forhold til dykkerne. Det er det viktigste. Dessuten vil det selvsagt komme krav om erstatning, sier Reikerås.

– Staten har hatt kunnskap om hva som kunne skje, men tok ikke de forholdsreglene som skulle til for å sikre dem det gjaldt, sier advokaten for de 24 nordsjødykkerne.
To av de 24 er britiske, og de møter ikke i tingretten mandag. De øvrige 22 vil møte opp når saken starter.

Flere saker
Flere saker med et stort antall nordsjødykkere som saksøkere venter på behandling. De er utsatt i påvente av de to sakene som nå er inne i rettssystemet.

Til sammen flere hundre nordsjødykkere kan ha krav på erstatning hvis de to sakene som nå behandles fører fram.

Med de erstatningsbeløpene som er utmålt i den første saken og forsinkelsesrenter kan medhold for dykkerne koste staten milliardbeløp.

Millionerstatning
Blant saksøkernes vitner er tidligere leder i oljearbeiderforbundet NOPEF, Lars A. Myhre. Han har reagert på at staten anket saken som de fire dykkerne vant i tingretten. Han har bedt staten droppe anken og gi dykkerne sin rettmessige erstatning.

Fra statens side er det framholdt at staten har sikret nordsjødykkerne en erstatningsordning der de får utbetalt 2,5 millioner kroner. Staten avviser også dykkernes krav fordi det vil utvide statens erstatningsansvar også på andre områder. Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten fører saken for staten.

Vitner
Foruten nåværende og tidligere statsminister er blant andre konsernsjef Eivind Reiten i Hydro og tidligere toppolitiker og oljedirektør Gunnar Berge stevnet som vitner.

Bjørn Nilsen, som har laget programmer om oljevirksomheten i NRK står også på vitnelisten sammen med en lang rekke medisinske eksperter.

Fakta om nordsjøsdykkersakene
* Mandag starter rettssaken mellom 24 nordsjødykkere og staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Oslo tingrett.

* Dykkerne har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMD). De mener staten burde visst at dykking til stadig større dyp medførte at dykkernes liv og helse ble satt fare. De krever erstatning for skade de er påført av dykkingen.

* De 24 dykkerne som nå går til sak tilhører Nordsjødykker-Alliansen. I fjor vant fire dykkere tilsluttet Offshore Dykker Union en sak mot staten i Oslo tingrett og ble tilkjent millionerstatning. Saken er anket og skal opp i Borgarting lagmannsrett.

* Hvis dykkerne i de to saken vinner fram i rettssystemet, vil flere hundre dykkere trolig fremme erstatningskrav som samlet kan komme opp i flere milliarder kroner. En rettskraftig dom kan også ha konsekvenser for statens ansvar på andre områder.

* To av de 24 dykkerne som mandag møter i Oslo tingrett har også saksøkt TV 2 for ærekrenkelser etter et dokumentarprogram kanalen sendte i fjor høst.

Forrige artikkelRussland og Serbia inngår energiavtale
Neste artikkelSkal ruste opp kunnskapen i nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR