Tross krevende forhold, holder utslippene på sokkelen seg stabile, viser ny rappport.,Årets miljørapport fra Norsk olje og gass (NOG) viser at utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet holder seg stabile, til tross for stadig mer krevende produksjon. Målet om å kutte samlede utslipp med 1 million tonn CO2 per år frem mot 2020 er innen rekkevidde, mener organisasjonen.

– Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Samtidig må vi også anerkjenne den store prestasjonen det er at man klarer å holde utslippene stabile når forholdene krever stadig mer ettersom feltene på norsk sokkel blir eldre, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Gro Brækken i en melding.

Jo eldre, jo mer krevende
Videre viser rapporten at selv om stadig flere felt på norsk sokkel går over i en moden og mer energikrevende fase, er klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten relativt stabile. I 2013 var samlede CO2-utslipp fra virksomheten på sokkelen 12,3 tonn, mot 12,4 tonn i 2012. En rekke tiltak for mer effektiv energibruk har sørget for at Norges offshorenæring fortsatt er internasjonalt ledende i lave CO2-utslipp per produsert enhet.

– Dette har man klart til tross for en stadig høyere utvinningsgrad. Sektoren jobber målrettet for å gjennomføre ytterligere tiltak innen energieffektivisering for å nå ambisjonen om CO2-kutt i 2020, og det skal vi klare, sier Brækken.

Mer svarte kjemikalier
Utslipp av produsert vann har de siste årene stabilisert seg, mens utslippet av vannbasert borevæske ble redusert med nær 30 prosent i 2013, sier NOGs rapport. NOG konkluderer videre at det ikke er påvist miljøeffekter som følge av utslipp av produsert vann. På norsk sokkel ligger også oljeinnholdet i produsert vann hele 60-70 prosent lavere enn grenseverdien satt av miljømyndigheter nasjonalt og internasjonalt.

Hva utslippene av tilsatte kjemikalier angår, økte disse noe i 2013. Selv om 91,7 prosent av utslippene var i kategorien «grønne kjemikalier,» har det dessverre vært en markert økning av rapporterte utslipp av svarte kjemikalier.

– Dette skyldes imidlertid ikke økte utslipp, men endrede krav til rapportering av utslippene. Utslippet av røde kjemikalier har gått fra nær 300 tonn i 2004 til 7 tonn i 2013, sier Brækken, og understreker at nullvisjonen for tilsatte kjemikalier ble oppnådd allerede i 2006.

Forrige artikkelAasta Hansteen-kontrakt til IKM Testing
Neste artikkelNy skuffelse på Hoop

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR