I tillegg til å produsere deler til Steinsviks produkter vil Steinsvik også bygge opp en engineeringsavdeling og avdeling for softwareutvikling.

,Steinsvik leverer produkter til fiskeoppdrett, skip, subsea og rigger. Fabrikken i Vietnam har 55 ansatte ved åpningen og vil ifølge selskapet få flere medarbeidere etter hvert.

Den nye fabrikken har et produksjonsareal på 5000 m2. Steinsvik har også sikret seg nabotomten som er like stor for fremtidige utvidelser.

– Vietnam har et bra utdanningssystem og tilgangen på kvalifiserte medarbeidere med relevant erfaring er god. Alle ansatte har vært på opplæring ved Steinsviks anlegg ved Haugesund. I tillegg har Steinsvik etablert et samarbeid med videregående skole og høyskole i Nha Trang om å etablere skreddersydd utdanning tilpasset Steinsviks behov, sier Bjørn M Apeland, konsernsjef i Steinsvik.

– Denne etableringen skal gi oss økt konkurransekraft. Vi har bygget denne fabrikken av to grunner, sier Apeland.

– For det første fordi vi trenger mer kapasitet og kvalifisert personell. Det er vanskelig å finne det i Norge. For det andre fordi Asia er et viktig marked. Mye av det vi produserer i dag sendes til Asia. De fleste skip og rigger bygges i Asia. Oppdrettsnæringe er stor i Asia. Vietnam alene produserer tre ganger mer enn vi gjør i Norge, men med primitiv teknologi. Steinsvik ser et stort potensial for våre fôrings- og overvåkingsløsninger for fiskeoppdrett her. Vi vil derfor også bygge opp et markedsapparat for Sør-Øst-Asia her, sier Apeland.

Forrige artikkelUtelukker ikke flere Castberg-brønner
Neste artikkelKontraktforlengelse med BP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR