Statoil planla å stenge ned Veslefrikk-feltet i 2018, hvilket ville betydd at den forventede levetiden til feltet ble redusert med to år.

Lav oljepris var hovedforklaringen. En forklaring som forøvrig ble sterkt kritisert av fagforeningene.

Men nye beregninger gjør at eierne igjen ser verdi i å utvide levetiden av feltet. 

Dette ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Åpner for å utvide levetiden ytterligere
«En ny evaluering av produksjonspotensialet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017 viser imidlertid at det er tilstrekkelig med reserver, og høy nok produksjonsrate, til å ha en lønnsom produksjon fram til slutten av lisensperioden i 2020, basert på forventede kostnader og priser.»

Og det blir enda bedre:

«Foreløpige prognoser indikerer også en mulighet for positiv økonomi ut over gjeldende lisensperiode. Operatøren vil utforske muligheten for en utvidelse av lisensperioden. En beslutning om endelig nedstengningstidspunkt vil trolig ikke tas før mot slutten av 2018».

Resultater fra brønntiltak, nedgang i brønnrate og usikkerhet knyttet til priser og kostnader vil påvirke beslutningen om endelig nedstengingstidspunkt, ifølge Statoil. 

Utvinningsgrad på 47 prosent
Etter opprinnelig plan skulle produksjonen på Veslefrikk vare til 2008. Det ble etter levetidsprosjektet Veslefrikk 2020 gitt samtykke fra Petroleumstilsynet for bruk av innretningene frem til 2020.

Total produksjon ved avslutning i 2020 er beregnet til 55,21 mill. Sm3 olje, 5,58 mrd. Sm3 salgsgass og 1,87 mill. tonn NGL. Dette tilsvarer en utvinningsgrad på omlag 47 prosent.

Sluttregning på 2-3 milliarder kroner
De samlede kostnadene for nedstenging og avslutning av Veslefrikk-feltet er estimert til mellom 2 og 3 milliarder kroner, fordelt slik:

Prosjektledelse og planlegging – 80-150 millioner kroner
Plugging og nedstenging av brønner – 800-1300 millioner kroner
Fjerning offshore og transport til land – 900-1500 millioner kroner
Opphugging og sluttdisponering – 200-350 millioner kroner.

Glad for at denne nyheten var gratis? Gratis journalistikk for leserne forutsetter at industrien annonserer. Vil du annonsere på Petro.no; kontakt salg@petro.no 🙂

Forrige artikkelSubsea7, TechnipFMC og Aker Solutions tildelt Pil-kontrakter
Neste artikkelBorer enda mer på Valemon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR