Det roper norske miljøvernsorganisasjoner etter at Statens Forurensingstilsyn (SFT) har gitt StatoilHydro grønt lys til leteboring på Nuculaprospektet i Barentshavet. Bellonaleder Frederic Hauge beskylder StatoilHydro for skittent spill.,

PROTESTERER: Bellonaleder Frederic Haug.
(Foto: BELLONA)

Det er blant annet Natur & Ungdom og Bellona som protesterer mot tillatelsen. Ikke bare synes organisasjonene at Barentshavet er et for sårbart område til å bores i, men prospektet er også det nærmeste land i dette området noen sinne.

Bellonaleder Frederic Hauge beskylder også StatoilHydro for å presse igjennom boringen. Ifølge organisasjonen får nemlig ikke miljøorganisasjonene god nok tid til å klage på boretillatelsen:

– StatoilHydro må venne seg til å søke i god tid, slik søknaden kan vanlig demokratisk behandling kan skje. Når de søker så sent som nå, setter de miljøvernministeren under grovt å utilbørlig press, sier Hauge.

Søknaden ble sendt inn i juli, og svarfristen for protester går ifølge Bellona ut 6. oktober. Ifølge søknaden skal boringen starte i primo oktober, altså omtrent samtidig som klagefristen går ut.

– Miljøet har ikke råd til et miljøverndepartement som danser etter oljeselskapenes pipe, sier Hauge i en artikkel som er lagt ut på Bellonas nettsted.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR