Dårlige nyheter for mulig Barentshav-teknologi.,Shell kansellerer et 140.000 fat per dag (b/d) GTL –prosjekt i USA grunnet økte gasspriser og byggekostnader. GTL (gas to liquids) er en teknologi som konverterer naturgass til diesel, flybensin og andre petroleumsprodukter, og er en av flere teknologiløsninger eksperter mener kan være et alternativ til røreksport av tørr naturgass fra Barentshavet. Fabrikken som nå kanselleres, skulle konvertert tørr skifergass i Louisiana (USA), men grunnet en kombinasjon av økte byggekostnader og økte priser på skifergass, blir dette nå skrinlagt, melder Reuters. Dette er dårlige nyheter med tanke på bruk av GTL for barentsgass, da det indikerer at teknologien inntil videre er lite robust rent økonomisk.

Da Louisiana-fabrikken ble planlagt, var det på grunnlag av ekstremt lave skifergasspriser i 2012, med priser helt ned i USD 1.97 per MMBtu (millioner British thermal unit). Prisen er nå over USD 4 per MMBtu, og er forventet å stige ytterligere.

Les her hva ledende gassekspert Morten Frisch sa om vekst i shale gas –prisene i forbindelse med Aasta Hansteen-godkjenningen i vår.

GTL er en lønnsom teknologi i områder hvor man har tilgang til billig, ofte ”stranded” gass (gassreserver som mangler lønnsom infrastruktur), og Shell driver både Bintulu—fabrikken i Malaysia og Pearl-fabrikken i Quatar med overskudd av den grunn. Med manglende eksportløsning for gass i Barentshavet (utover det Snøhvit produserer), er også barentsgassen å anse som ”stranded gas,” og faglig tunge aktører som Statoils tidligere Vice President for GTL, områdesjef for det Kaspiske Hav og landssjef for Algerie, Dr. Terje Halmøe har flere ganger tatt til orde for å vurdere GTL som en mulighet for regionen.

Les her om hvorfor industriell bruk av gass i nord så langt har vært vanskelig å realisere.

Andre momenter som ifølge Reuters er med og stopper Shells Louisiana-planer, er en massiv økning i byggekostnader, fra USD 12,5 milliarder til USD 20 milliarder, og et fall i etterspørselen etter bensin. Men, endringene stopper ikke all GTL-satsing: Samtidig som Shell kansellerer, bygger Sør- Afrikanske Sasol GTL-fabrikk med 96.000 b/d-kapasitet i Louisiana til mellom USD 11 og 14 milliarder, og de fortsetter.

Forrige artikkelNordsjødykkerne fikk medhold
Neste artikkelFår bore Johan Sverdrup-avgrensning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR