Selv etter PUD-stafetten i desember, har oljeselskapene fortsatt flere utbygginger under planlegging.

petro.no sin prosjektgjennomgang viser at det er planlagt innlevert sju utbyggingsplaner i 2018. Det kan selvsagt bli utsettelser eller fremskyndelser av planer, men per i dag ser det ut til at disse PUD-ene vil bli levert i år:

Johan Sverdrup – fase 2 (Statoil)
Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret. Satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen er planlagt som subseatilknytninger. Dreneringsstrategien vil kreve 18 nye produksjonsbrønner og trykkstøtte fra 10 nye vanninjektorer. Av disse brønnene vil 10 bores fra boreplattformen på feltsenteret og 18 brønner i satellittområdene.

Kraft fra land til Utsirahøyden er også en del av fase 2. Totalt er investeringsanslaget for fase 2 på 40-55 milliarder kroner.

Brasse (Faroe Petroleum)
Brasse-funnet ligger cirka 13 km sørøst for Osberg feltsenteret og 13 km sør for Brage-feltet.  Omfattende studier for en subseatilknytning til enten Brage eller Oseberg er gjennomført, og Faroe Petroleum sikter mot produksjonsstart i 2020/2021. Operatøren anslår at utbyggingen vil ha en prislapp på rundt 4,3 milliarder kroner. Da med fire brønner og en subsea brønnramme som konsept.

Etter avgrensning er Brasse anslått å inneholde utvinnbare ressurser på mellom 56 og 92 millioner fat oljeekvvialenter.

Både konseptvalg og innlevering av PUD er varslet innen utgangen av 2018.

Nova (Wintershall)
Wintershall og medeierne planlegger å investere 13,2 milliarder kroner i utbyggingen av Nova-funnet, tidligere Skarfjell. Feltet skal bygges ut som en subseatilknytning til Gjøa. Det er totalt planlagt seks brønner, tre oljebrønner og tre vanninjeksjonsbrønner.

PUD er varslet innlevert i løpet av første halvår.

Garantiana (Statoil)
Total planla å levere PUD for Garantiana i 2018. Hvorvidt Statoil, som er ny eier, ønsker å opprettholde fremdriften i prosjektet, er fortsatt usikkert. Selvstendig utbygging eller subseatilknytning til enten Knarr, Visund eller Gullfaks er alternativene for en utbygging.  Anbefalt borekonsept innebærer boring av 3 produksjonsbrønner og 3 vanninjeksjonsbrønner. Investeringsanslag for prosjektet er på mellom 5 og 10 milliarder kroner.

Troll Future (Statoil)
Partnerskapet har valgt undervannsutbygging som knyttes opp til Troll A-plattformen som konsept for Troll fase 3. Undervannskonseptet innebærer bygging av undervanns brønnrammer, boring av  produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.

Askeladd, Snøhvit (Statoil)
Neste utbyggingstrinn for Hammerfest LNG. Subsea knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Produksjonsstart forventet til 2020/2021. Denne utbyggingen vil bidra til full kapasitetsutnyttelse på Hammerfest LNG. Utbyggingen inngår allerede i plan for utbygging og drift av Snøhvit.

Luno 2 (Lundin)
Subseatilknytning til Edvard Grieg-feltet. Avhengig av tilfredsstillende resultater fra avgrensningsbrønn som skal bores i år.

I tillegg venter vi på planer for utbygging av Cara (Engie), Grevling (OKEA), Alta/Gohta (Lundin), NOAKA (Aker BP/Statoil), Wisting (OMV), King Lear (Statoil) og Tommeliten Alpha (ConocoPhillips), men det er tvilsomt om noen av disse rekker å «pudde» allerede i år.

Annonse

De nye aktørene kommer. Kommer du?
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!

Forrige artikkelAskeladden venter fortsatt på været
Neste artikkelSikrer nytt oppdrag til boreskip

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR