Harstad er i sentrum når Petro Media News 28. og 29. november arrangerer leverandørkonferanse med fokus på nordnorsk sokkel.

Tekst og foto: Dan Arvid Bjørsvik

Rundt 210 påmeldinger fordelt på 160 bedrifter og organisasjoner vitner om stor interesse for det som skal skje på Rica Hotel i Harstad.

– At så mange er representert i en konferanse som arrangeres for første gang, er ikke så verst, sier Erling Holmefjord, daglig leder i Petro Media News.

– De påmeldte kan forvente å bli opplyst om Statoils satsning i nord med utgangspunkt Harstad, samt en grundig oppdatering på BP og Enis behov og hva som kommer av kontrakter etterhvert som deres respektive felt Skarv og Goliat går over i driftsfase. Her blir det også mulig å etablere kontakter for å inngå samarbeid, enten om man er en mellomstor industribedrift eller har interesser i området, sier Holmefjord.

– Konferansen legger også opp til økt innsikt i industriens aktiviteter og hvordan ringvirkningene av dette kan komme regionen til gode.

Bredt program

Etter at Harstad-ordfører Marianne Bremnes har ønsket velkommen, vil Svein A. Dahl, fagsjef for Olje og Gass i Norsk Industri fortelle hvilken rolle leverandørene vil spille i utvikling av olje/gassvirksomheten i Nord-Norge. Deretter vil Lars Eirik Nicolaisen, prosjektleder i Rystad Energy gi deltakerne en oversikt over den samlede petroleumsvirksomheten i nord i et ti-års perspektiv.

Etter at Dahl og Nicolaisen har klarlagt rammene, kommer selskapene inn og kompletterer bildet. Blant mange andre vil Anita Andersen Stenhaug, direktør Norne og plassjef Statoil Harstad, informere om selskapets perspektiver på olje- og gassvirksomheten i nord, mens Roald Johansen, industrikoordinator Statoil, Harstad, vil sette deltakerne inn i Statoils Leverandørutviklingsprogram i nord.

Fra BP kommer Kjell Magne Madsen, manager PSCM og forteller om Skarv-feltet, med fokus på samspillet med regional leverandørindustri, mens øyvind Solberg, leder Teknisk Gruppe, Goliat Driftsorganisasjon, Eni Norge Goliat i drift snakker om krav til regionalt innhold, samt erfaringer fra tildelte driftskontrakter og strategi for framtiden.

I tillegg stiller Norsea Group, Aker Solutions, Aibel, Momek Group og Reinertsen med toppfolk som deler erfaringer og forteller om strategier og kommende utfordringer i nordområdene.

årlig seanse
Bakgrunnen for konferansen er den økte interessen for nordområdene, særlig etter de siste års spennende funn i Barentshavet.

Konferansen har som mål å bli en business to business -arena for nordnorske og sørnorske leverandører i olje- og gassindustrien. Den er etablert som en årlig foreteelse, hvor målet er å bidra til regional verdiskapning i nord – og til samarbeid mellom leverandørbedriftene i nord og sør. Derfor vil konferansen neste år gå av stabelen i Stavanger.

Nettverksbygging
– Noe av ideen bak initiativet er at bedriftene og deres representanter skal bli kjent med hverandre, så derfor legger vi også opp til en del mingling underveis, sier Holmefjord.

I tråd med dette vil det den 27. november arrangeres et nettverkstreff, også dette på Rica.

– Dette treffet har en uformell setting. Det er viktig å også ha det kjekt sammen!

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR