Den årlige gassproduksjonen fra Shtokman-feltet i Barentshavet kan øke fra 67,5 til 90 milliarder kubikkmeter.

Av: Alex Khrol

Igor Mesherin, Gazprom

Det sa Igor Mesherin, leder av Gazproms avdeling for systemanalyse og prosjektvurdering, på den fjerde russiske olje- og gasskongressen i Moskva nylig.

Økningen i produksjonsnivået henger sammen med oppjusteringen av det totale reserveanslaget på Shtokman til 3,7 trillioner kubikkmeter. Det ble gjort etter at selskapet fikk utført en ny tolkning av de seismiske data fra feltet.

Dette kan igjen føre til at kapasiteten på LNG-anlegget tilknyttet Shtokman blir fordoblet. Opprinnelig var det planlagt to produksjonslinjer med en kapasitet på 15 millioner tonn per år. I og med økningen av reservene ”kan vi snakke om to produksjonslinjer til”, sa Mesherin.

Fase én av Shtokman-utbyggingen konsentrerer seg om å få i gang LNG-produksjonen og infrastrukturen rundt denne. Full kapasitet skal nås i løpet av prosjektets fase to og tre, som handler å starte opp rørtransport av gass. Det er i løpet av disse fasene at produksjonskapasiteten skal dobles.

En dobling av LNG-kapasiteten vil kunne skje i form av en fase 4 i prosjektet, ifølge Mesherin.

Forrige artikkelTotal får letebore med Ocean Vanguard
Neste artikkelRussland betaler milliardgjeld innen august

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR