Under Offshore Strategikonferansen i Stavanger i går presenterte Managing director i Intsok, Sjur Bratland hvilke markedsmuligheter som venter der ute for leverandører med vilje og evne til eksport.

Bratland la fram tall som viser at Intsok forventer et fortsatt høyt aktivitetsnivå globalt. Til tross for en forventet nedgang i investeringsnivå på mellom 15 og 20 prosent, er nærmere USD 500 milliarder i investeringer underveis.

Det vil selvfølgelig være store variasjoner i de ulike markedene, hvor store avgjøres av hvor bra de forskjellige tåler en lav olje- og gasspris. De prosjektene det spøker mest for er ifølge Intsok arktiske prosjekter og dypvannsutbygginger.

– Lyspunktet er at selv i turbulente tider har norske leverandører en sterk posisjon i viktige markeder, understreket Bratland.

Stor interesse for norsk teknologi
I 2013 eksporterte norske leverandører utstyr og tjenester for NOK 206 milliarder.

Dette mener Intsok det er mulig å ytterlige forbedre, til tross for de tøffere tidene. Bakgrunnen er at oljeprisen har vært en vekker for oljeselskaper, myndigheter og leverandører, og mange oljeselskaper erkjenner nå at samspillet med leverandørene må bedres. Dette betyr blant annet at leverandørene må involveres tidligere i planleggingen, som gir muligheter for å spille inn ny og kostnadsbesparende teknologi.

– Og når vi er ute med Intsok-hatten og markedsfører norske leverandører, opplever vi at dørene er ganske åpne, sier Bratland, og konkluderte:

– Det er stor interesse for norsk teknologi.

Her er markedene:
Intsok lager årlig en markedsrapport/-oversikt over de mest interessante markedene sett gjennom norske leverandørbriller, og under sin presentasjon ga Bratland til beste noen glimt fra denne:

Korea er vårt største eksportmarked. Her utføres prosjekter for norsk sokkel, samtidig som det drives storstilt bygging av borerigger. Offshore ble ikke den boomen de hadde håpet på, så fremover vil de ha mer fokus på flytende LNG.

Verftene i Korea har som kjent store oppdrag fra Norge, men særlig Hyundai Heavy Industries har slitt med store tap, samtidig som andre selskaper har tapt på oppdrag i Midt-Østen.

Brasil er vårt største offshoremarked, og norske leverandører er allerede inne på offshore supply, på rigg- og boretjenester, og selvfølgelig på subseautstyr.

Den massive korrupsjonsskandalen rundt Petrobras påvirker aktiviteten, og mange lokale leverandører er nå under etterforskning. Dette mener Intsok gir en åpning for norske selskaper, da 26 selskaper ikke lengre for lov å levere til Petrobras, samtidig som prosjekter er underveis og trenger leveranser.

Investeringsplanen 2015-2019 er redusert fra USD 44 milliarder til USD 31-33 milliarder, og leteinvesteringene er redusert, men fremdeles er det mye igjen. Og Intsok mener en oppmykning av ”local content” –reglene kan være på trappene.

Videre peker Intsok på at UK er et av våre viktigste markeder. Vi har engineeringmiljø i London, og er inne på både drift- og vedlikeholdssiden – inkluderer fjerning, mens USA og Houston fremdeles er det ledende globale senteret for oljeindustrien. Organisasjonen melder også at det er sterk interesse blant Intsoks partnere for Midt-Østen, og varsler også om en kommende LNG-boom i Australia.

 

Forrige artikkelNorges tredje industrielle revolusjon
Neste artikkelFem bekreftet omkommet etter eksplosjon på norsk skip

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR