StatoilHydro planlegger revisjonsstans på 26 felt i Nordsjøen og i Norskehavet for å oppgradere. Dette vil gi et forventet produksjonstap på 10,4 millioner fat oljeekvivalenter.,Den lengste revisjonsstansen vil bli på produksjonsskipet som står på Norne-feltet i Norskehavet. Stansen er planlagt å vare i en og en halv måned, og for første gang skal det byttes ut en svivel offshore. Tidligere har svivel kun blitt byttet ut i dokk.

Med den nye svivelen skal det være plass til to nye produksjonsrør for å øke kapasiteten. Dette er nødvendig å få på plass for å kunne ta imot gass og kondensat fra Alve, som skal starte produksjonen i slutten av året. Dette skriver StatoilHydro i en pressemelding.

Andre felt som vil foreta større revisjonsstanser er blant annet Statfjord C, Snorre A, Kvitebjørn og Kristin. Til sammen 270.000 timeverk vil bli brukt på arbeidene.

I tillegg til dette skal det installeres en høyspentsvivel for å hindre hydratdannelse, og gjøre det mulig for installasjon av undervannspumper i fremtiden.

– Vi har et langsiktig perspektiv på utviklingen av vår virksomhet på norsk sokkel, og investerer betydelige beløp i vedlikehold og modifikasjoner for å robustgjøre anlegg og produsere mest mulig olje og gass fra feltene vi driver, sier Torstein Hole, leder for Driftsutvikling i StatoilHydro i pressemeldingen.

Produksjonsstansene i 2008 vil påvirke følgende plattformer og anlegg:
Statfjord C, Snorre B, Gullfaks A, Gullfaks B, Brage, Visund, Njord, Melkøya LNG, Norne, Troll B, Troll C, Huldra, Snorre A, Troll A, Kvitebjørn, Heimdal, Vale og Vilje, Sleipner A, Sleipner B & T, Glitne, åsgard B, Kristin, Mongstad.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR