Norge synes europeerne vet for lite om nordområdene. Derfor tar utenriksminister Jonas Gahr Støre med seg sin tyske kollega til Tromsø og Svalbard for å tale Norges sak i nord overfor den europeiske stormakten.

NTB

Foto: Utenriksdepartementet

Kunnskapene om nordområdene er fortsatt begrenset i mange europeiske land, og norske myndigheter er opptatt av å bruke dette «kunnskapshullet» til å komme på banen i forhold til EU-stormaktene.

Under den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeiers besøk mandag og tirsdag vil både energi, klima, miljø og forskning stå på programmet. Det er også lagt opp til et arbeidsmøte om energi for norske og tyske næringslivsledere.

Stor tysk interesse
Norge vil fremstå internasjonalt som den ansvarlige ressursforvalter i nord og ønsker å bruke nordområdedialogene, herunder besøket fra Tyskland, til å understreke dette, får NTB opplyst.
Tyskland har for alvor markert sin interesse for nordområdene; det er andre gang på litt over et år at Steinmeier besøker Nord-Norge, og han har med seg en svært tung delegasjon av tyske næringslivstopper på reisen.

– Tyskland har respondert meget positivt på norsk nordområdepolitikk. Bak dette ligger betydelig interesse knyttet til energi, miljø og klima i nord. Vi har inntrykk av at dette har fått et enda sterkere fokus i Berlin under den nye tyske regjeringen, sier spesialrådgiver i Utenriksdepartementet Geir Westgaard.

Energisikkerhet
Westgaard er prosjektleder for regjeringens nordområdepolitikk.
– Det er et interessant poeng at Steinmeier reiser videre til California i USA for å møte guvernør Arnold Schwarzenegger, en av de fremste pådriverne for en aktiv miljø- og klimapolitikk i USA, påpeker Westgaard overfor NTB.

Tyskland var under sin formannskapsperiode i EU i vår svært opptatt av både energisikkerhet og klimaspørsmål. Landet ønsker å fremstå som ledende i den globale kampen mot klimaendringer.

Gjentatte konflikter mellom en av Europas største leverandører av olje og gass, nemlig Russland, og landets naboland Hviterussland og Ukraina har økt den allerede store interessen for norsk olje og gass i europeiske land.

Kappløp
Russlands flaggplanting under Nordpolen tidligere i sommer satte for alvor fart i diskusjonen om rettigheter og krav i nordområdene. Alle landene som har territorialrettigheter i Arktis, nemlig Norge, Danmark (Grønland), Russland, Canada og USA, forsøker å samle beviser som kan bygge opp under de ulike territorialkravene.

Foreløpige anslag tyder på at det finnes store mengder gass og olje i nordområdene, kanskje så mye som 25 prosent av verdens hittil uoppdagede forekomster. Men utvinning av disse naturressursene i en sårbar region er både avhengig av ny teknologi og enighet om hvilke land som har råderett over hvilke områder.

Paradoksalt nok kan issmelting, som følger av global oppvarming, gjøre det mulig å utvinne olje og gass fra hittil utilgjengelige områder, noe som deretter kan føre til ytterligere klimautslipp og global oppvarming, advarer flere ledende miljøforskere.

Forrige artikkelFlytende gasskraftverk i sikte
Neste artikkelHydro får tilslag i Mexicogolfen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR