Seadrill har kjøpt seg inn i et obligasjonslån til kriserammede Petromena. Seadrill tar på seg ansvaret for til sammen 1,6 milliarder av lånets totale verdi på 2 milliarder.,

PETRORIG I: Den første riggen som skal
leveres fra Juring er «Petrorig I».
(Foto: PETROMENA)

Obligasjonslånet har sikkert i to dypvannsrigger som er under bygging ved Jurong-verftet, og som skal leveres i april og september.

– Selskapet ser på dette som en attraktiv lavrisiko-investering i verdier der Seadirll har sterk industriell ekspertise og kunnskap. Seadrill har det siste året mottatt og satt i drift to rigger av lignende design fra det samme verftet, og har i tillegg to enheter under bygging ved verftet som skal leveres i 2010 og 2011, skriver Seadrill i en børsmelding.

Berge Gerdt Larsen, som blant annet står bak DNO, er blant hovedmennene bak gjeldstyngede Petromena.

– Hvis det oppstår en situasjon hvor Petromena ikke har mulighet til å finansiere riggene eller tilbakebetale beløpene som forfaller på obligasjonslånene i henhold til den nåværende låneavtalen, kan Seadrill være villige til å støtte prosjektene med finansiering eller operasjonell ekspertise, melder Seadrill.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR