Landene som sluker nesten halvparten av verdens oljeressurser er bekymret for de rekordhøye prisene på råvaren. De går inn for en reduksjon i drivstoffsubsidier.,NTB

I en felles uttalelse lørdag sier USA, Japan, Kina, India og Sør-Korea at avvikling av subsidiene vil føre til økt energieffektivitet og større investeringer i alternative energikilder.

Samtidig erkjenner landene at den raskt økende oljeprisen er en stor byrde for mange, spesielt i fattige land. Kinesiske og indiske tjenestemenn er derfor forsiktige med å uttale seg om hvor raskt drivstoffsubsidiene kan fases ut.

Oljesjokk
– Slike priser på olje har vi aldri tidligere sett, og de er i strid med interessene til både importører og eksportører, heter det i uttalelsen i forkant av søndagens G8-møte i den japanske byen Aomori.

USAs energiminister Samuel Bodman medgir at han ble rystet da oljeprisen satte ny rekord med 139 dollar fatet etter å ha steget over 10 dollar i løpet av fredagen.
– Det var et sjokk, men om man ser på oljeproduksjonsnivået i verden så har det ligget på 85 millioner fat i tre år. Vi vet at etterspørselen etter olje øker fordi en rekke land operer med subsidierte priser på drivstoff, påpeker energiministeren.

Men India gjorde det klart at det ikke er aktuelt for dem å avskaffe støtteordningene på drivstoff.
– Som utviklingsland er vi ikke i en posisjon til å fjerne subsidiene helt, sa Hemant Krishnan Singh, Indias ambassadør og representant for landets oljeminister på møtet.

Kjernekraft
Japan og USA har også rettet et fornyet blikk mot kjernekraft, og ble lørdag enige om å samarbeide om utvikling og utbygging av denne energikilden.

USA satser sterkt på utbygging av atomkraftverk, og Japan håper nå på forretningsmuligheter for japanske selskaper. USA har for første gang på flere tiår planlagt bygging av nye kjernekraftverk, og det over 30 av dem.

De to landene vil arbeide sammen om å finne finansieringsmekanismer, het det i en felles kunngjøring fra Bodman og hans japanske kollega Akira Amari.

Klimaendringer
G8-gruppen bestående av landene Storbritannia, Canada, Italia, Frankrike, Tyskland, Japan, Russland og USA møtes søndag. I tillegg vil Kina, India og Sør-Korea delta på møtet, hvor klimaendringene står høyt på dagsordenen i tillegg til økende oljepris og energisikkerhet.

De elleve landene på møtet forbruker nesten to tredeler av verdens energi. Som et resultat av det høye energiforbruket står landene for 65 prosent av de totale menneskeskapte utslippene av drivhusgassen CO2.

I juli møtes statslederne for G8-landene på Japans nordligste øye Hokkaido. Det er ventet at vertsskape, den japanske regjeringen, vil arbeide for et løfte om å kutte i klimagassutslipp innen 2050.

Forrige artikkelSevan vant i India
Neste artikkelSeismikkstriden til Namsfogden

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR