Barentshavet er den olje- og gassregionen som vil oppleve størst prosentmessig vekst fram mot 2025.

Dette viste tall som lederen for det velrennomerte analyseselskapet Rystad Energy, Jarand Rystad, presenterte for Petroleumsnettverket tirsdag. Petroleumsnettverket, som består av nærings- og organisasjonsrepresentanter fra de aktuelle regionene, fra Finnmark i nord til Stavanger i sør, fikk en gjennomgang av hva man kunne vente seg av aktivitet i årene som kommer. Og fremtiden ser lys ut.


Oppgang fra 2018

På norsk side i Barentshavet vil man i 2013 ha en total omsetning (investeringer, Capex + operasjonskostnader, opex) på rundt 5 milliarder kroner. Dette er forventet å doble seg mot 10 milliarder kroner i 2015 og videre doble seg igjen til 20 milliarder kroner i 2020 drevet av Skrugard-utbyggingen, Snøhvit fase 2 og fortsatt høy leteaktivitet.


Russerne kommer

På russisk side i Barentshavet forventes en betydelig større vekst enn på den norske siden av delelinjen, men ifølge Rystad vil disse ha så store ringvirkninger for hele regionen, at de har valgt å ta det med i regnestykket for nord. I sin analyse har Rystad lagt inn at Shtokman blir lagt på is i ytterligere fire år, blir besluttet i 2016 og ferdig til produksjon i 2022, da med et billigere konsept en det som det nå har vært arbeidet med. Totale investeringer bør da ikke ble mer enn ca 100 milliarder kroner for denne førsten fasen av Shtokman. Investeringene kan stige til opp mot 30 milliarder kroner rundt 2020 – årene med høyest aktivitet i følge dette scenariet.


Middelhavsfareren Norskehavet
I Norskehavet forventes omsetningsnivået å være relativt stabilt gjennom hele analyseperioden, fra rundt 50 milliarder kroner i 2013 og 2014, voksende til rundt 100 milliarder kroner årlig i perioden 2015-2019. Deretter vil det årlige nivået holde seg på dette nivået ut perioden, viser Rystads grafer.


Nordsjøen størst

Målt i omsetningstall kommer Nordsjøen til å være størst i hele perioden fram mot 2025, med en total omsetning (capex + opex) på rundt 180 milliarder i 2013, stigende til rundt 220 milliarder i 2017, for så å flate ut rundt dette nivået i 2020-2025.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR