Lundin har funnet både olje og gass i letebrønn 7220/11-1 i Barentshavet.,Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609 , er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1 . Brønnen påviste olje og gass. Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7120/1-3 og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen i Ingøydjupetgruppen) og i kalksteinsbergarter av perm alder (Ørnformasjonen i Gipsdalengruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av karbon alder (Falkformasjonen i Gipsdalengruppen).

Olje og gass
Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 45 meter med en overliggende gasskolonne på 10 meter i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, eller mellom 125 og 400 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (mmboe), ifølge operatør Lundin.

Videre avgrensning av funnet planlegges i 2015.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To vellykkede formasjonstester er gjennomført i oljesonen. Begge viste gode strømningsegenskaper. Maksimum produksjonsrate var på 518 Sm3 olje og 48700 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er 94 Sm3/Sm3.

Brønnen er den første letebrønnen i PL 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Letebrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2221 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ugleformasjonen av seinkarbon alder. Den blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 388 meter.

Brønn 7220/11-1 ble boret av «Island Innovator,» som nå skal til utvinningstillatelse 625 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/10-12 S Kopervik der Lundin Norway AS er operatør.

Hvordan dette funnet vil påvirke beslutningene som skal tas rundt Johan Castberg, Veidnes og annen infrastruktur i Barentshavet, vil man få en pekepinn på under Nordområdekonferansen i Harstad 5. og 6. november.

Forrige artikkelNordlyset
Neste artikkelNytt prospekt ved Johan Sverdrup

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR