SAFE/YS støtter ikke valget av driftsmodell for offshorevirksomheten og basedrift i StatoilHydro. IndustriEnergi, NITO og Tekna stiller seg avventende.

Petro.no

Det framgår av en melding fra StatoilHydro torsdag.

Selskapet la i dag fram forslag til ny organisasjonsløsning. Forslaget inneholder også virkemidler for integrasjon og omstilling for offshoreinstallasjoner, forsyningsbaser og landanlegg.

SAFE/ YS har varslet at foreningen ikke støtter valget av driftsmodell for offshorevirksomheten og basedrift.

Foreningene IndustriEnergi, NITO og Tekna stiller seg i følge meldingen positive til den foreslåtte løsningen, men avventer sin endelige tilbakemelding inntil konsekvensvurderingen er sluttført.

Når det gjelder valg av modell for gassbehandlingsanlegg, raffinerier og terminaler er det enighet med de ansattes foreninger i integrasjonsgruppen.

Forslaget til ny organisasjonsmodell vil nå bli drøftet med alle de ansattes foreninger i det sentrale samarbeidsutvalget i StatoilHydro.

Omstillings- og integrasjonsarbeidet har som mål å skape en reell integrasjon av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, og utvikle en ny, felles kultur i hele selskapet, heter det i meldingen.

Forrige artikkelKampen om miljøsvarene
Neste artikkelStatfjord B-oppgradering for tur

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR