Aker Solutions har bygget en splitter ny subseahall med fokus på hygiene og nyskaping.

MED FOKUS På RENHET: Den nye hallen i
Egersund ble åpnet onsdag i denne uken, og
har strenge hygienekrav.
(Alle foto: HENRIK ARNESTAD SALTHE)
SLIPPER IKKE HVEM SOM HELST INN: Standard
prosedyre er at gjester til den nye hallen må se
på arbeidet fra en balkong, forteller
verftsdirektør Svein Oskar Nuland.
SKAL FYLLES MED ELEKTRONIKK: Innkapslinger
som denne skal fylles med avanserte
komponenter i Egersund og senkes ned i et
testbasseng på Ormen Lange-anlegget
i Nyhamna.

Den nye hallen er 1.900 kvadratmeter stor, og 26 meter høy. I tillegg har den en liten test-pit og en stor kran for å håndtere utstyret som kommer inn. Det som dog er spesielt med anlegget er ikke de vitale målene, men fokuset på renhet.

Rent og pent
– Tidligere har vi gjort sammenstillingen av subseautstyr i storhallene våre, og tatt spesielle forhåndsregler når vi har satt sammen ømfintlig utstyr. Nå får vi muligheten til å gjøre det under optimale forhold, forteller Svein Oskar Nuland til PetroNews Weekend. Han er administrerende direktør for Aker Solutions i Egersund.

Nuland peker bak seg på utstyret som skal til Statoil og Shells pilotprosjekt for subsea kompresjon på Nyhamna, og forteller at når utstyret skal ned på 900 meters dyp, er det viktig med et øye for detaljer.

– Det er ekstreme krav til renhet i forhold til pakningene og for å holde alle forseglingene tette. Det er ytterst viktig at det ikke blir forurensing på pakningsoverflaten når utstyret skal så dypt og skal tåle den typen trykk, sier Nuland.

Elektronikk på 900 meters dyp
Hallen er fylt av avanserte elektroniske komponenter som skal senkes ned på havdypet. Disse skal forsegles i beholdere, men er også helt avhengig av ledninger som går fra den ene beholderen til den andre. Da er det viktig at forseglingene er tette.

Les mer om innkapslingene i vårt blad PetroNews. Klikk her!

– Derfor skal vi ikke drive med sveising, sandblåsing eller annet tungt arbeid her, kun finmekanisk arbeid. I tillegg er det overtrykk i hallen, noe som bidrar til å holde sand og andre partikler ute. Vi har også et slusesystem som gjør at det bare er de som faktisk har noe her å gjøre på gulvet som slipper inn, mens delegasjoner fra kunder og andre får se på fra gjestebalkongen, sier Nuland, og peker på en gangbro oppe langs den ene veggen. Verftssjefen forteller også at de ansatte som skal jobbe i hallen må skifte kjelerdress hver eneste dag.

– De skal få slippe å bruke hårnett, men det er bare så vidt, ler Nuland.

Hallen har kostet 40 millioner kroner, og første spadestikk ble tatt 9. januar i år. I går møtte både Egersunds ordfører og representanter for blant annet Shell og Statoil opp til den offisielle åpningen.

Aktuelt for åsgard og flere
Pilotprosjektet for kompresjon på havbunnen har ifølge Shell vært en drøm de har hatt lyst til å realisere lenge. Teknologien er mest aktuell for eldre felt, der trykket i reservoaret etter hvert har blitt lavere, slik at det ikke er tilstrekkelig for å frakte produksjonsstrømmen fram til prosessanlegget.

Aker har jobbet med å få til et slikt prosjekt siden 1983, og nå kan det se ut til at Shells og Akers drøm kan bli realisert. Pilotanlegget, som skal fungere som en booster-stasjon på havbunnen og dermed eventuelt fjerne behovet for booster-plattformer etter hvert som trykket i Ormen Lange-reservoaret synker, skal først sammenstilles i Egersund, før det fraktes til et testbasseng på Nyhamna. Der skal det putre og gå i to år. Statoil gir dog uttrykk for at de kan komme til å vedta å ta i bruk teknologien på andre felt enn Ormen Lange før testperioden er utløpt.

– Dette er en teknologi som er interessant for veldig mange felt, særlig mot slutten av levetiden til feltet. Blant våre felt er åsgard, Snøhvit og Tyrihans typiske eksempler på kandidater til slike prosjekter, sier Torstein Vinterstø, prosjektleder for Ormen Lange hos Statoil, og legger til:

– En beslutning for åsgards del kan komme allerede i januar 2010.

Denne artikkelen er hentet fra nyhetsbrevet Petronews Weekend, som blir sendt ut til 9.000 abonnenter hver fredag. Meld deg på gratis her . Petronews Weekend er et samarbeid mellom Petro.no og Oilinfo.no, som begge er en del av mediehuset PETROmedia as.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR