Miljødirektoratet rydder opp i farlig avfall fra offshore-bransjen., Miljødirektoratet stengte i fjor høst Sandnessjøen Gjenvinning AS i Nordland etter en rekke alvorlige miljøbrudd. Styret ved bedriften har begjært oppbud. Miljødirektoratet tar nå på seg ansvaret for å få ryddet opp i farlig avfall som er lagret på området.

Sandnessjøen Gjenvinning AS på Helgelandsbase i Alstahaug kommune hadde tillatelse til å ta imot og behandle farlig avfall fra offshorevirksomheten på norsk sokkel.

– Vi varslet i fjor høst at Sandnessjøen Gjenvinning risikerte å bli stanset på grunn av mange og alvorlige brudd på tillatelsen. Bedriftens svar ga oss ikke grunn til å tillate fortsatt drift, så vi stanset dem inntil de fikk ryddet opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en melding.

Fjerner farlig avfall
Sandnessjøen Gjenvinning erklærte seg konkurs i desember i fjor. Konkursen medførte at farlig avfall de allerede hadde tatt imot, ble stående på anlegget uten at rutiner for tilsyn med avfallet ble utført.

– I tillatelsen til Sandnessjøen Gjenvinning krevde vi økonomisk sikkerhet for lagring av farlig avfall. Denne garantien bruker vi nå til å sikre og fjerne avfallet ved virksomheten. Vi har inngått en avtale med et privat firma som fjerner avfallet som ikke var forsvarlig lagret. Vi har også engasjert firmaet til å utføre jevnlig kontroll av anlegget inntil resten er fjernet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Øvrig avfall vil bli fjernet etter at anbudsprosess er gjennomført.

Forrige artikkelTraff på olje og gass i Novus
Neste artikkelTo nye kontrakter til Dolphin

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR