Den britiske bransjeorganisasjonen Energy Institute (EI) har, i samarbeid med Subsea UK, lagt ned strengere retnignslinjer for pålitelighet og behandling av foreldet subseautstyr på britisk sokkel.

SAMKJøRING: EI og Subsea UK vil ha global samkjøring for
subseautstyr (Foto: FMC)

De nye retningslinjene skal gi et rammeverk for hvordan man bedre kan overvåke, stole på og styre vedlikehold og fjerning av eldre utstyr på havbunnen. Dette er en problemstilling som blir stadig mer aktuell, og fikk ekstra fokus i forbindelse med Shells Gammet-utlslipp tidligere i høst.

– Subseateknologi har i over 30 år gitt oss kostnadsbesparende, innovative og pålitelige løsninger for utbygging av olje- og gassressurser. Men de har ikke vært feilfrie. Svakheter i forbindelse med design, metallurgi, operasjonshåndtering og kvalitetsmangler har i mange tilfeller hindret bruk og tilgjengelighet, og det er derfor viktig å få luket ut dette fra regnestykket, sier Neil Gordon, direktør for Subsesa UK, i en kommentar.

– For å unngå slike problemstillinger, spesielt i forhold til utbygginger på dypt vann, trengs det bedre, samkjørte retningslinjer. Vi er overbevist om at det vil gi bedre pålitelighet for både hardware og tilhørende systemer, legger jhan til.

Større risiko
EI og Subsea UK påpeker at selv om kostnadene ved å bruke subsealøsninger fremfor konvensjonelle plattformer er lavere, er risikoen ved feil eller uhell desto større.

– Ettersom bransjen modnes og en stadig større del av den totale produksjonen er subsea-avhengig, øker behovet for å ha klare, globale retningslinjer, slik at man unngår både uhell og uforutsett nedetid. Ved å jobbe sammen på denne måten kan industrien på en proaktiv måte demonstrere gode eksempler og unngp å bli pålagt uforutsette lovendringer, sier Dr. Cameron Stewart, Upstream Technical Manager ved Energy Institute.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR