Det er strid mellom Justisdepartementet og Luftforsvaret om hvilke helikoptre som egner seg best som nye redningshelikoptere, melder Stavanger Aftenblad., NTB

Justisdepartementet, som kjøper og betaler for helikoptrene, mener at de skal velges etter en anbudsrunde, kunne fly 240 nautiske mil ut i havet og kunne redde 25 nødstedte.

Avdelingsdirektør Ola Hafnor sier at hensikten er å skaffe 10-12 nye helikoptre for en pris av 2-3 milliarder kroner, og at de skal kunne settes i operasjon i 2014-2015.

Brigader Morten Klever, som er luftoperativ inspektør i Luftforsvaret, stiller seg tvilende til anbudsrunden. Han benekter Hafnors opplysninger om at rekkevidde og antall reddede er blant de viktigste kriteriene ved helikopterkjøpet. Tid er førstekrav for redningstjenesten, og Klever mener at det militære behov er å få en maskin tilsvarende NH-90 til erstatning for dagens eldre Sea King.

Klever mener også at bare 0,08 prosent av alle redningsoppdrag i Norge foregår langt til havs med et større antall reddede.

Forrige artikkelFrykt for at britisk bankkrise skal spre seg
Neste artikkelHenlegger anmeldelse av Aker Kværner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR