Olje og energiministeren lover at strømforbrukerne skal slippe regningen selv om han nå setter inn 20 milliarder kroner på satsing på miljøvennlig energi.

NTB

– Dette vil ikke øke strømprisen for forbrukeren. Tvert imot vil mer ny kraft og mer fornybar kraft gjøre at strømprisen ikke vil øke som følge av stadig større underskudd på kraft, sier statsråd Odd Roger Enoksen.

Oljekjeler
Det skal satses på bioenergi, vindkraft, små vannkraftverk, vrakpant på oljekjeler, fjernvarme og energieffektivisering.

Søndag presenterte Odd Roger Enoksen regjeringens miljøsatsing til 20 milliarder kroner. Målet er en energiproduksjon og energieffektivisering som gir 30 Terawattimer (TWh) i løpet av ti år, i dag produseres det omkring 7 TWh fornybar energi.

– Satsingen på fornybar energi finansieres i dag med ett øre på nettariffen hos forbrukerne. Den vil bli videreført og tilsvarer omtrent halve regningen. Staten tar den andre halvparten over statsbudsjettet ved å etablere et fond på 20 milliarder kroner, der avkastningen går inn i Energifondet. Og nå er det opp til industrien selv å vise at man vil gjennomføre investeringene som gjør at vi skal nå disse målene, sier Olje- og energiministeren.

Sammenlignet med ordningen med grønne sertifikater som Norge har diskutert med Sverige, er Enoksen bombesikker på at hans fond vil bli en billigere løsning for forbrukeren.

Det er i dag ett større fond avsatt, og det er Forskningsfondet. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen mener milliardene til Energifondet kan hentes for eksempel fra Oljefondet.

– Det å etablere et fond er overhodet ikke noe problem. Er det noe vi ikke mangler, så er det penger, sier olje- og energiministeren.

Uten detaljer
Det er likevel mange spørsmål som sto ubesvart etter søndagens presentasjon av energisatsingen. Virkemidlene, var det store spørsmålet fra miljøorganisasjonene. Dette kunne Enoksen ikke gi noen detaljer om. Han viser til statsbudsjettet som kommer til høsten.

– Dette er den viktigste grunnen til at dette har tatt en del tid, for det er et krevende arbeid å utrede ordninger som skal være innenfor EØS-avtalens ramme i forhold til statsstøtte, forklarer han.

Vindkraft med vindmølleparker og nye små vannkraftverk er temaer som vekker miljøbevegelsen og nærmiljøene. Selv om fornybar energi har gode sider, er det også motforestillinger.

Både Bellona, Naturvernforbundet og Natur og ungdom var på plass da Enoksens miljøplaner ble presentert.

– Vi er bekymret over at det nå legges inn støtte til utbygging av små vannkraftverk som i dag ikke har noe støtte. Norsk vassdragsnatur har allerede lidd nok og jeg er svært betenkt over at man skal støtte en god del små vannkraftprosjekt, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Allerede neste år
Bellona er skeptisk til de manglende virkemidlene i planen som ble fremlagt søndag.
– Det er bra med 20 milliarder og et fond. Men det sies ingen ting om virkemidlene som skal brukes. Regjeringen har famlet lenge, og dette er ikke mer enn et løfte om at pengene er der. Enoksen går neppe inn i historiebøkene med dette, selv om han selv sier at det er historisk, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

Han får støtte fra Marius Gjerset i miljøstiftelsen Zero.

– Totalt 30 TWh fornybar energi og enøk innen 2016 er ingen historisk satsing. Dersom Enova holder samme nivå i årene framover som det de rapporterte om i fjor, vil det oppnås 28,8 TWh innen 2016. Da blir 30 TWh ikke et særlig imponerende tall. Bare for vindkraft er det allerede under planlegging prosjekter for mer enn det som trengs for å oppfylle dette målet, sier Gjerset.

Klart i 2007
Allerede fra 2007 er deler av pengene klare til bruk både for husholdninger og energiprodusenter. Enova skal forvalte Energifondet og tildeler støttemidler på vegne av staten.

– Den nye nivået på bevilgningen til Energifondet gir Enova mulighet til å gå inn med større beløp til prosjekter på vindkraft, det gir penger til fornybar varmeproduksjon og til energieffektivisering. Det skal det hele det norske folk dra nytte av, sier leder Eli Arnstad i Enova.

Søndag kunne statsråden informere om at et nytt vindkraftanlegg nå står klar for utbygging. Det er Ytre Vikna vindkraftanlegg som har fått konsesjon og som skal produsere strøm nok til 50.000 husholdninger i det energifattige Midt-Norge.

Forrige artikkelTrolig bankstreik fra mandag
Neste artikkelNorse Energy lykkes utenfor Brasil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR