Statsminister Jens Stoltenberg varsler at regjeringen setter i gang geologisk kartlegging også lengre nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

– Området ved delelinjen mellom Norge og
Russland i Barentshavet kan inneholde betydelige
olje- og gassressurser, sier statsminister Jens
Stoltenberg. (Illustrasjon: Statsministerens
kontor)

Seismikkundersøkelsene begynner i sommer og vil gå helt inn i 2013.

– Dette vil gi oss viktig kunnskap om mulige olje- og gassressurser i dette området, sa Stoltenberg i sin tale til Oslo Energy Forum.

Kan utforske
– Området ved delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Takket være delelinjeavtalen som trådte i kraft i fjor sommer, kan Norge og Russland nå utforske disse mulighetene. Dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og vekst i nord, sier Stoltenberg.

Den 15. september 2010 undertegnet Norge og Russland overenskomsten om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Avtalen trådte i kraft 7. juli 2011. På norsk side har regjeringen satt i gang en åpningsprosess med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet Sør. Den geologiske kartleggingen startet i fjor sommer og fortsetter i år.

– Den historiske samarbeidsavtalen legger til rette for fortsatt godt naboskap og god ressursforvaltning i Barentshavet, sier Stoltenberg.

Må sikre kunnskap
For å ivareta norske interesser etter avgrensningsavtalen ved eventuelle grenseoverskridende forekomster, må norske myndigheter sikre kunnskap om geologien i de relevante grenseområdene. På russisk side er statsoljeselskapet Rosneft tildelt tre utvinningstillatelser som dekker det meste av den russiske delen av tidligere omstridt område.

– Regjeringen styrker nå den geologiske kartleggingen i Barentshavet, slik at vi ivaretar våre interesser etter avgrensningsavtalen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Regjeringen vil derfor kartlegge geologien i hele det nye norske området i Barentshavet. Aktiviteten endrer ikke ved forutsetningene fra Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2011.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR