Majoriteten av Norecos obligasjonseiere har forhåndsakseptert selskapets forslag om refinansiering av eksisterende 2.240 millioner kroners obligasjonslån.

Forslaget innebærer en ny nedbetalingsprofil og en forlengelse på deler av obligasjonslånet, og vil i følge Noreco styrke selskapets finansielle posisjon.

– Noreco er meget fornøyd med å få aksept fra majoriteten av obligasjonseierne på dette refinansieringsforslaget, noe som vil skape en sterkere og mer stabil finansiell plattform for Noreco, sier administrerende direktør Scott Kerr i en børsmelding.

I praksis betyr de nye betingelsene at Noreco skal nedbetale 1.000 millioner kroner innen forfallsdato i juli 2010 gjennom to avdrag på 500 millioner kroner. Nedbetalingene skal være gjennomfør til 103 prosent av pålydende verdi, skriver selskapet.

Selskapet har nå kalt inn til obligasjonseiermøte 20. mars for å stemme over de foreslåtte endringene i Norecos lånebetingelser.

– Vi mener dette forslaget er attraktivt for alle involverte og det vil skaffe Noreco den finansielle stabiliteten selskapet trenger for å utvikles videre til et ledende uavhengig olje- og gasselskap i Nordsjøen, sier Kerr.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR