Bidrar til å bedre sjøsikkerheten i innseilingen og gir bedre overvåking av sikkerhetssonen til Statoil Hammerfest LNG.
Det siste året har Statoil jobbet tett med NOR-VTS for å bedre sjøsikkerheten i Sørøysund-området. Basert på dette arbeidet er det gjort en del regelendringer og teknisk utstyr er plassert ut på Melkøya. Kilde: Petroartic

I mars i år startet AF Gruppen grunnarbeidet og byggingen av fundamentet til en ny radarmast.

Personell innleid av Kystverket i samarbeid med personell fra Statoil har stått for monteringen av masta og radarutstyret. 3.mai var utstyret på plass og operativt, og 9.mai var det offisiell overtakelse av Kystverket.

Kystverket står nå som eier og bruker av radaren, men Statoil har tilgang til å bruke radarbildene på flere lokasjoner.

Foto: Statoil
Foto: Statoil

‒ Vi er veldig fornøyd med å få radaren på plass. Radarbilder er den sikreste og mest effektive måten å overvåke trafikken på. Nå ser vi alt i farvannet, også mindre fartøy som ikke har AIS, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

 

Med radar plassert på Melkøya vil NOR-VTS ha full kontroll på skip som kommer inn og som går ut av Sørøysundet og Statoil vil tidlig kunne oppdage båter eller skip som kommer innenfor Hammerfest LNGs sikringssone.
I tillegg er regelverket endret slik at risikoen for å få fulle lagertanker er kraftig redusert. Det vil i de situasjonene da det er fare for såkalt «tanktopp» i kombinasjon med dårlig vær, være mulig å utføre «fjernlosing» for å få skip inn til Melkøya fra Fruholmen, sier kommunikasjonsleder Ragnhild Rønning ved Statoil Hammerfest LNG.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelTransocean Artic skal bore for Faroe Petroleum Norge AS
Neste artikkelVil bore Steinbit Appraisal i juli

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR