Det er store planer i støpeskjeen på norsk sokkel, og det er meget gode nyheter for riggselskapene.

En lang rekke subseaprosjekter utløser behov for å bore i overkant av 120 brønner.

Det viser Petro.no sin gjennomgang av utbyggingsplanene.

De fleste av disse prosjektene kommer med PUD i løpet av de neste to årene.

I praksis betyr dette at en rekke riggkontrakter kommer i spill i løpet av kort tid. Ifølge petro.no sin riggoversikt, vil 17 rigger gå av kontrakt i samme tidsrom. I tillegg kommer de riggene som ligger i opplag, som også kan bys inn på disse jobbene.

Her er oversikten

Fenja (VNG):
Den anbefalte utbyggingsløsningen for tidligere Pil & Bue vil medføre boring av tre brønner i 2020, tre i 2022 og to mulige brønner i 2024. Den totale varigheten anslås til 18 måneder. Det skal bores med en semi-rigg. PUD kommer etter planen sent i år.

Les mer: Riggjakten for Pil & Bue er i gang

Snorre-utvidelse (Statoil)
Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner (vann og gass) totalt. Fire brønner planlegges å være forhåndsboret og klare til produksjon i januar 2021. PUD innen utgangen av 2017.

Johan Castberg (Statoil)
Til sammen planlegges det i første omgang 30 brønner for produksjon av olje og for gass- og vanninjeksjon. For å realisere det estimerte IOR-potensialet, vil det kunne bores omtrent 30-40 brønner i tillegg. Det er planlagt fem år med boring. Johan Castberg har en avtale for bruk av Songa Enabler fra 2019 og frem til sommeren 2021. Etter dette må ny riggavtale på plass. PUD-es trolig i år.

Les mer: Songa Enabler borer første runde på Johan Castberg

Snadd fase 1 (Aker BP)
Første fase vil bestå av tre subseabrønner tilknyttet Skarv FPSO – to nye brønner i Snadd Sør og en ny brønn i Snadd Nord. Trolig PUD i år.

Storklakken (Aker BP)
Funnet skal etter planen bygges ut som en subseatilknytning til Alvheim FPSO, og utbyggingsplan er varslet innlevert innen utgangen av året.

Skarfjell (Wintershall)
Knyttes til Gjøa med en undervannsinstallasjon. Det trengs boring av fire produksjonsbrønner for olje og tre vanninjeksjonsbrønner. Frist for PUD er februar neste år.

Luno II (Lundin)
Subsea vurderes opp mot en ubemannet brønnhodeplattform knyttet til Edvard Grieg. Konseptvalg trolig i høst.

Fogelberg (Centrica)
Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner. Frist for PUD er sommeren 2019.

Troll Future (Statoil)
Undervannskonseptet innebærer blant annet bygging av undervanns brønnrammer, boring av produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen. Selskapet planlegger en beslutning om videreføring (DG2) senere i år.

Askeladd, Snøhvit (Statoil)
Subsea knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Konseptvalg er varslet innen utgangen av året, og oppstart forventet til 2020/2021. Utbyggingen inngår allerede i plan for utbygging og drift av Snøhvit.

Garantiana (Total)
Anbefalt borekonsept på Garantianafeltet innebærer boring av 3 produksjonsbrønner og 3 vanninjeksjonsbrønner. PUD neste år.

Brasse (Faroe)
Alt tyder på at funnet er kommersielt og at det vil bli levert en utbyggingsplan i løpet av de neste to årene.

Smørbukk Nord (Statoil)
Eierne vurderer å bygge ut Smørbukk Nord-funnet som en subseabrønn knyttet til Åsgard B. Smørbukk Nord ble formelt inkludert i Åsgard Unit i november 2014, og Statoil har nå søkt myndighetene om fritak fra å levere utbyggingsplan for funnet.


Mer om vedlikehold, reaktivering og vinterisering av rigger på éndagskonferansen Petrolive: Riggvedlikehold 3. oktober i Bergen.

Se program og meld deg på her!

Forrige artikkelSafe Zephyrus til Averøy for å forberede Sverdrup-jobb
Neste artikkelStatoil fant litt olje og gass i Barentshavet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR