Maria Appraisal holder på å bli avsluttet, og avgrensningsbrønnen bekrefter de øvre ressursanslagene for feltet. Nå skal alternativene for utbygging vurderes.

Wintershall Norge AS, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 6407/1-5 S i PL 475 BS , melder Oljedirektoratet (OD).

Avgrensningsrønnen ligger på 297 meters havdyp om lag 20 kilometer øst for Kristinfeltet i Norskehavet og om lag 8 kilometer nordøst for funnbrønnen 6406/3-8 , ble boret til et total dyp på 4.133 meter under havflaten og avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura. Hydrokarboner ble påvist i 2010 i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Før brønn 6407/1-5 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet mellom 63 og 126 millioner fat olje (boe), og mellom 2 og 5 milliarder Standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 6407/1-5 S var å avgrense Maria -funnet 6406/3-8 mot nord. Brønnen påtraff olje i en 39 meter tykk kolonne i Garnformasjonen med reservoar og reservoarkvalitet som forventet. Olje-vann kontakt i brønn 6407/1-5 S er den samme som i funnbrønnen, og trykkdata indikerer kommunikasjon mellom nord og sør. Funnet er med dette avgrenset mot nord. Foreløpig beregning bekrefter tidligere ressursanslag, men i den øvre del av estimatet for funnet, skriver OD videre.

En vellykket formasjonstest er gjennomført over et kort reservoarintervall. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 140 standard kubikkmeter (Sm3) olje og 20 300 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 40/64″ tommers dyseåpning. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Rettighetshaverne vil nå vurdere alternative utbygginger av funnet.

Brønnen er den andre i utvinningstillatelse 475 BS som ble tildelt i TFO 2008. Wintershall Norge AS er operatør med 50 prosentandel. De andre rettighetshaverne er Petoro AS (30 prosent) og Centrica Resources AS (20 prosent).

6407/5-1 S ble boret av boreinnretningen «Borgland Dolphin», som nå skal til utvinningstillatelse 102 C for å bore 25/5-D-1 H Atla, der Total E&P Norge AS er operatør.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR