Etter å ha boret tørt på 25/10-13 S Havfrue i PL 571 vil Suncor reise tilbake for å undersøke prospektene, lisensen og området nærmere.

Letebrønnen 25/10-14 S skal ifølge Suncors plan bores med semien «Borgland Dolphin». Brønnen er lokalisert i Nordsjøen på ca. 120 meters havdyp, 9 km vest for Balder, og om lag 151 km vest for Utsira, som er nærmeste avstand til fastlandet.

Suncor: Kan begynne boringen så tidlig som oktober

Letebrønnen planlegges å bores med reservoarene Havfrue og Fomle som mål. Formasjonene forventes å være hydrokarbonførende med oljetype tilsvarende Jotun og er prognosert mellom 2.191 og 2.308 meter TVD RT. Det planlegges ikke brønntest.

Det skal potensielt bores et 9 7/8″ pilothull for å undersøke etter grunn gass og grunt vann, men beslutning for boring av pilothull avgjøres i fortsettelsen av planleggingsfasen.

Varighet for boring samt permanent tilbakeplugging av brønnen estimeres til maksimalt 52 døgn ved funn. Dette inkluderer permanent tilbakeplugging, 10 prosent ekstra tid for «venting på vær» og 7 prosent ekstra for nedetid. Ifølge Suncors letesøknad, datert 13. juli 2015, er borestart planlagt i november 2015, men kan muligens begynne så tidlig som oktober.

Suncor Energy Norge AS er rettighetshaver og operatør av PL 571, som består av blokkene 25/7 og 25/10, med 60 prosent eierandel. Statoil Petroleum AS er lisenspartner med 40 prosent av eierandelen.

«Borgland Dolphin»

Letebrønnen 25/10-14 S

Forrige artikkelArbeidsledigheten fortsetter å stige
Neste artikkelSubsea 7 tildeles 4-milliarderskontrakt offshore Egypt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR