Rowan Norway Limited og jackupen «Rowan Viking» har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT). Nå skal riggen bore brønner på Edvard Grieg., «Rowan Viking.» (Foto: Rowan)

I forbindelse med SUT-søknaden til Rowan Viking gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Etter Ptils vurdering kan petroleumsvirksomhet gjennomføres ved bruk av jackupen «Rowan Viking» innenfor regelverkets rammer.

– Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt, skriver Ptil i sitt vedtak.

«Rowan Viking» skal nå brukes til å bore 15 produksjons- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg mellom 2014 og 2017. Jackupen vil bli benyttet til gjennomføring av hele borekampanjen som omfatter forboring og hovedboreprogram.

Les mer: Skal bore 15 brønner på Edvard Grieg

SUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.